Juozo Keliuočio ir Juozo Miltinio jubiliejinėms sukaktims

Gruodžio 4 d. 16 val. Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54-19) – renginys „Sugrįžimai“ su istoriko Juozo Brazausko knygos „Juozo Keliuočio drama“ pristatymu, skirtas Juozo Keliuočio (1902–1983) ir Juozo Miltinio (1907–1994) jubiliejinėms sukaktims paminėti.

Po ilgo laiko (1923 m. baigė Panevėžio gimnaziją) į miesto kultūrinio gyvenimo akiratį sugrįžta intelektualas, redaktorius, rašytojas, vertėjas Juozas Keliuotis. Sugrįžimas pažymėtas reikšmingo įvykio – istoriko, mokytojo eksperto Juozo Brazausko biografinės apybraižos apie šią iškilią asmenybę „Juozo Keliuočio drama“ išleidimu.

Ilgai tylos gaubta intelektualo, „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus Juozo Keliuočio asmenybė neatsiejama nuo miesto kultūrinio gyvenimo. Kaip ir dauguma tarpukario Lietuvos inteligentijos atstovų, šias dvi asmenybes, Juozą Keliuotį ir Juozą Miltinį, susieja tarpukario Kaunas, o vėliau ir Paryžius. Panevėžys – tas miestas, kuriame jie tai susitikdavo, tai prasilenkdavo. Juozui Keliuočiui – mokslo kelio pradžios, pusiaukelės į gimtąją vietą, kūrybinių paieškų ir įkvėpimo terpė. Juozui Miltiniui – nuolatinio ir nesibaigiančio tobulėjimo, saviraiškos ir kūrybinės minties, neatsiejamos nuo savojo teatro, vieta.

Renginyje režisieriaus namų aplinkoje istorikas Juozas Brazauskas kalbės apie Juozo Miltinio ir Juozo Keliuočio sąsajas, Juozo Keliuočio žurnalistinę veiklą vokietmečiu, „Naujosios Romuvos“ redaktorius Andrius Konickis – apie Juozą Keliuotį šiandien ir „Naujosios Romuvos“ tradicijų tąsą, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė pasakos apie Juozo Keliuočio atminimo įprasminimą jo gimtoje vietoje.

Kviečiame!

Informaciją parengė
Angelė Mikelinskaitė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėja
miltinis@pavb.lt