Pasvalio krašto e.biblioteka

Įdomybių testas apie Pasvalio kraštą

Kviečiame apsilankyti Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“ ir pasitikrinti savo žinias sprendžiant „Įdomybių testą“. Šių metų „Įdomybių testas“ yra skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, Baltijos keliui, 1991-ųjų sausio įvykiams ir Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai 2009 m. inicijavus projektą „Krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldas virtualioje erdvėje“, sukurta pirmoji Lietuvoje lokali skaitmeninto krašto kultūros paveldo duomenų bazė, kurios virtualiomis paslaugomis galima naudotis per portalą www.pasvalia.lt. Pasvalio krašto e. bibliotekoje „Pasvalia“ kaupiami tekstiniai dokumentai (senosios knygos, senoji periodinė spauda, rankraščiai, archyviniai dokumentai, senosios rašytinės bažnyčių archyvų knygos), ikonografiniai dokumentai (žemėlapiai, atvirukai, fotografijos, brėžiniai, paveikslai, grafikos kūriniai, vitražai, skulptūros, freskos, keramikos dirbiniai), vaizdo ir garso dokumentai. Nekilnojamasis kultūros paveldas supažindina su Pasvalio krašto archeologijos, architektūros, istorijos ir kultūros, urbanistikos bei gamtos paminklais.

Pagal Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos  ir „Pasvalia“ informaciją
parengė Aušra Veličkienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ausra.velickiene@pavb.lt