Šimtametės žinios apie Biržų kraštą

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parengtas 8 dalių informacijos paketas „Biržų kraštas 1918 metų spaudoje“. Pateikiami straipsniai iš respublikinių laikraščių „Ateitis“, „Dabartis“, „Darbo balsas“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos mokykla“, „Moterų balsas“, „Mūsų ūkis“, „Pavasaris“, „Tėvynės sargas“, „Ūkininkas“, „Vienybė“. Chronologiškai apžvelgiamas 1918 m. Biržų krašto kultūrinis gyvenimas, švietimo reikalai, ūkininkų ir pramonininkų naujienos, bažnyčių parapijų aktyvumas, visuomeninių organizacijų veikla. Mažiausiai dėmesio skirta socialinėms problemoms ir sveikatos priežiūrai. Spaudoje dažnai minimas Vabalninkas, Papilys, Geidžiūnai, Smaliečiai, Vinkšniniai, Kateliškiai.

Sužinosite, kiek mokinių 1918 m. mokėsi Biržų „Saulės“ gimnazijoje, kokiu būdu žemę dirbo ūkininkai, kaip „gerai gyvuoja“ įvairios draugijos ir kad laikraščių skaitymas buvo to meto kultūros rodiklis. Vabalninkietė rašo, kad tuomet buvo „visi neapsakomai prisirišę prie savo gimtinės“ (Moterų balsas. 1918, nr. 2, p. 31), nedaug kas išvyko iš Biržų krašto net ir karui siaučiant. R. Svoto straipsnis (Darbo balsas. 1918, birželio 20 (nr. 26), p. 13) liudija, kokia svarbi buvo mūsų žmonėms nepriklausomybė: „visuomenės ūpas (…) linksmesnis tapo paskelbus nepriklausomą Lietuvą“. Daugelis mūsų prisimename savo vaikystės naujametines „Eglutės“ šventes su eilėraščių deklamacijomis, dainelėmis, rateliais ir žaidimais. Pasirodo, tokias pat „Eglutes“ organizuodavo mokytojas Kazys Binkis 1918 m. Papilyje.

Apie Biržus daug rašė kunigai Juozas Janilionis ir Juozas Šnapšys (Margalis). Šiandien įdomu tai, kad dauguma autorių žinutes apie Biržus pasirašydavo slapyvardžiais. LR Kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2004 m. išleistame sąvade „Lietuviškieji slapyvardžiai“ pavyko sužinoti šias straipsnių autorių pavardes: Valerija Paliulytė (Vabalninkietė), Jonas Variakojis (J. V.), Martynas Mažuika (M. M-ka, M. Marčius, M. M-us), Juozas Petrulis (Svečias), Kazimieras Trimonis (Lapas), Balys Rastauskas (Raitelis). Liko neiššifruoti tokie įdomūs slapyvardžiai: Ten buvęs (Tokį slapyvardį ano meto Lietuvoje naudojo net 35 asmenys), Avinaitis, Sapalienės priešas, Pipiras, Keleivis.

Informacija paketui surinkta iš bibliotekos fondų, o vaizdai kopijuoti iš portalo www.epaveldas.lt. Visą medžiagą rasite Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos interneto svetainės www.birzai.rvb.lt rubrikoje „Kraštotyra“.

Linkime gero skaitymo. Juk įdomu, kas vyko Biržų krašte prieš šimtą metų!

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija