Jubiliejinės dailininko Povilo Šiaučiūno parodos

Nuo rugpjūčio 7 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamos net dvi parodos, skirtos panevėžiečio dailininko Povilo Šiaučiūno 70-mečiui: fotografijų ir dokumentų paroda „Tebūnie tikslas – menas“ ir grafikos darbų paroda „Paišiau ir varnas“. II a. bibliotekos ekspozicijų erdvėse – grafika, kuluaruose – ekslibrisai, I a. ekspozicijų stenduose – fotografijos ir dokumentai iš G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo dailininko P. Šiaučiūno rankraščių fondo ir asmeninės leidinių kolekcijos, Bibliotekos skaitmeninio archyvo.

Povilas Šiaučiūnas gimė 1948 m. rugpjūčio 7 d. Klaibūnų kaime Anykščių rajone. 1967–1971 m. mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume. 1978 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto Dailės skyrių. 1978–1988 m. Panevėžio stiklo fabriko vyr. dailininkas, 1988–1991 m. Panevėžio autokompresorių gamyklos „Aurida“ vadovaujantysis dailininkas, 1991–1993 m. Panevėžio miesto vyr. dailininkas. Nuo 1994 m. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos dailės mokytojas. 2000–2002 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos parodų kuratorius.

Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1978 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė raižinių ciklus „Varnos“, „Zodiako ženklai“, „Kasdienybė“, „Raudonasis teroras“ ir kt. Ekslibrisų, estampų, karikatūrų, plakatų, parodų katalogų maketų, interjerų ir plastikos elementų projektų autorius. Yra nutapęs akvarelių, aliejinės tapybos ir mišrios technikos darbų. P. Šiaučiūno grafikos darbai daug kartų įvertinti premijomis ir diplomais.

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomas dailininko P. Šiaučiūno rankraščių fondas (F25), kuriame – ne tik jo kurti ekslibrisai, lakštinės grafikos, akvarelės darbai, bet ir įvairūs apdovanojimai, gauti Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse vykusiuose konkursuose, padėkos, garbės raštai, fotografijos, laiškai. Yra virš 600 sukataloguotų šio fondo dokumentų, iš kurių 510 ekslibrisų ir 65 lakštinės grafikos darbai. Virš 60 dailininko lakštinės grafikos darbų yra suskaitmeninti. Jų vaizdus galite rasti portale epaveldas.lt.

Grafikos darbų paroda bibliotekoje veiks iki rugpjūčio 27 d., fotografijų ir dokumentų paroda – iki spalio 1 d.

Kviečiame!

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija