Kupiškis knygų puslapiuose: edukacinės pamokos gimnazistams

2019 metai, be kitų atmintinų vardų ir svarbių jubiliejų, paskelbti ir Lietuvos vietovardžių metais. Atkreipti dėmesį į savo krašto vietovardžius sumanė ir Kupiškio viešoji biblioteka, sausio 22, 23, 25 ir 31 dienomis surengusi edukacines pamokas Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IX–XI klasių moksleiviams. Pamokos vyko Kultūros centro vitražų salėje.

Vardus turi ne tik asmenys, bet ir miestai, gyvenvietės, upės ir ežerai, netgi pievos, akmenys ir kiti objektai. Protėviai mums, kaip lobį, paliko skambius ir poetiškus kaimų pavadinimus pvz., Šalnakundžiai, Didžprūdėliai, Puponys, arba upelių – Kupa, Račiupys, Narštupėlis… Šie vardai liko įamžinti eilėraščiuose, romanuose, apysakose, atsiminimuose ir liudijimuose, sugulusiuose į knygų puslapius. O knygų kasmet vis išleidžiama naujų.

Žiniai apie vietovardžius skleisti pasitarnavo ir praėjusiais metais Kupiškio viešosios bibliotekos parengtas ir vykdytas projektas „Kupiškis amžininkų liudijimuose: interaktyvus žemėlapis“, kurį parėmė Lietuvos Kultūros taryba. Šiuo projektu siekėme, kad per projekto veiklas, pasinaudodami informacinėmis technologijomis, moksleiviai geriau pažintų savo kraštą, praplėstų savo kultūrinį akiratį, papildytų literatūros ir gimtojo krašto istorijos žinias. Sukurtas 2-jų dalių (miesto ir rajono) citatų žemėlapis, kuriame QR kodais pažymėtos grožinės literatūros kūriniuose, atsiminimuose ir kitokio pobūdžio knygose minimos Kupiškio krašto vietovės arba įvairūs objektai (pastatai, žymūs asmenys, gamtinės vietovės). Žemėlapiui panaudota apie 200 citatų iš 50 knygų, pažymėta 70 objektų. Šių pamokų metu gimnazistai turėjo progą, pasinaudodami planšetėmis ar išmaniaisiais telefonais, atrasti žemėlapyje įvairius vietovardžius ir perskaityti užkoduotą citatą apie norimą vietovę ir sužinoti, kokiose knygose apie tai rašoma. Pademonstruotas ir interaktyvus žemėlapis, esantis interneto erdvėje – Kupiškio viešosios bibliotekos svetainėje.

Gyvai papasakoti bendraamžiams apie tolimą Kupiškio krašto praeitį, sudėliojusi mozaiką iš įvairių tekstų ir pasitelkusi teatrines priemones, padėjo Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija, vadovaujama Vilijos Morkūnaitės. Jaunieji artistai, kartu su vadove, parengę literatūrinę kompoziciją, „Kupiškis knygų puslapiuose“, nenuilsdami dalyvavo visuose edukaciniuose užsiėmimuose, pagarsindami ne tik tolimus įvykius, nutikusius Kupiškio krašte, bet ir krašto vietovardžius.

Kupiškio miesto citatų žemėlapis
Kupiškio rajono citatų žemėlapis 

Galerijoje – edukacinės pamokos Kupiškio kultūros centre akimirkos.

R. Vilčinskienė nuotraukos.

Informaciją parengė
Janina Širvinskienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja