Rimantas Povilas Vanagas

Knygoje – Panevėžio krašto vaikų likimai

Kovo 19 d. (antradienį) 17.15 val. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje – Rimanto P. Vanago (Anykščiai) knygos „Likimų medžiotojas“ pristatymas. Dalyvaus autorius R. P. Vanagas, ekspedicijos „Lena 89“ dalyvis Darius Staugaitis, aktorius Donatas Juzėnas, pokalbį moderuos literatė Elvyra Pažemeckaitė.

Anykštėnas rašytojas Rimantas P. Vanagas jau nuo šio šimtmečio pradžios rašo ir leidžia analogo šalyje neturinčią dokumentinės prozos knygų seriją „Sieliai“. Šiuo metu jau yra išėjusios 7 šios serijos knygos, kurių daugelis jau įvertintos solidžiomis premijomis.

„Sieliai man ir daugeliui vyresniosios kartos žmonių – tai, žinoma, į ilgus plaustus surišti rąstai, bet kartu tai ir pro šalį plaukianti mūsų krašto praeitis, tarpusavy susietos prisiminimų nuotrupos, romantiška bei sunki kasdienybė; kitaip tarus, „sieliai“ yra metafora to, kas buvo, bet jau niekada nebebus.

Pagrindiniai šių knygų herojai – vargo bitelės, molio grumsteliai, laukų vieversėliai. Kiekvieną knygą stengiuosi gausiai iliustruoti iki šiol niekur nespausdintomis, unikaliomis nuotraukomis. O kad tekstas taip pat būtų maksimaliai intriguojantis, atsirenku tik tai, kas mane patį jaudina, sieja su dabartimi. Be to, vengdamas sauso pasakojimo ir nuobodulio, gana įprasto skaitant prisiminimus, kaitalioju žanrus: šalia nuogų faktų rasite ir eilėraščių, dienoraščių fragmentų, tautosakos, gyvų šnekamosios kalbos pavyzdžių, beletristikos“, – taip „Sielių“ seriją pristato pats autorius.

Naujausioji serijos knyga „Likimų medžiotojas“ siejasi su Panevėžio kraštu, dramatiškais šio krašto vaikų likimais, o pasakojimai nuveda ir į Lenos žiotis, Vokietiją, Ameriką. Tai pirmoji dokumentinės prozos knyga, kurioje pokario išgyvenimai pateikti vaikų, paauglių akimis. Dvi iš trijų istorijų tiesiogiai susijusios su Panevėžio kraštu. Vienos jų pagrindinis herojus – Vaidutis Kasperavičius, Smilgių, Berčiūnų mokytojų sūnus, vaikystės, paauglystės metus praleidęs Tit-Aruose. Kita istorija apie Panevėžio mokytojų seminarijos auklėtinių, įvairiose krašto mokyklose (ilgiausiai – Gustonyse) dirbusių mokytojų Mykolo ir Rožės Kriaučiūnų šeimos tragediją.

Kviečiame į susitikimą, kuriame apie dramatiškus knygos herojų likimus sužinosite iš paties autoriaus!

Romualdo Rakausko nuotr.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija