Muzikos pauzes kompozitorius skyrė dailei

Juozo Miltinio palikimo studijų centre atidaryta Antano Belazaro dailės darbų paroda, skirta 105-osioms gimimo metinėms paminėti. Atidarant parodą svečiai kalbėjo apie žinomo kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento Antano Belazaro pomėgį dailei, apie sudėtingą akvarelės žanrą ir jo vietą muziko kūryboje.

Parodą pristatęs menotyrininkas Sigitas Laurinavičius sakė, kad pirmąkart pamačiusiam kompozitoriaus nulietas akvareles, jos jam padariusios didelį įspūdį. Akvarelės visad A. Belazarui buvusios „po ranka“. Pasak S. Laurinavičiaus, menininkas, pasidavęs kūrybinei pagundai, pauzes tarp muzikos kūrimo užpildydavo kita raiška.

Į akvareles sugulė A. Belazaro gimtųjų vietų – Stultiškių kaimo vaizdai. Darbuose atsiskleidė ypatingas spalvų pojūtis ir meilė gamtai. J. Miltinio namų erdvėje išeksponuota dalis išlikusių darbų, kurie rodo kompozitoriaus kūrybos įvairiapusiškumą.

Apie parodos autoriaus asmenybę, jo kelią į muzikos pasaulį, meilę dailei, sąsajas su teatru, įvairiapusę veiklą, ypatingą pomėgį rožių auginimui prisiminimais, kitomis įžvalgomis dalijosi A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė, istorijos mokytoja Dalia Greviškienė, kino kūrėjas Albertas Petrauskas, buvusi G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktorė Rima Maselytė, Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas, J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė.

Kompozitoriaus duktė violončelininkė Danguolė Belazaraitė, pristačiusi parodos idėją, sakė, kad tėvas mėgo akvarelę, pastelę, jai dovanodavo dailės darbus ir ją pačią užkrėtė domėjimosi įvairiais menais virusu. Ji teigė, kad A. Belazaro gyvenime šalia muzikos, dailės labai svarbus buvo pedagoginis darbas. D. Belazaraitės dėka, visi galėjo paklausyti ir paties kompozitoriaus balso įrašo.

Renginyje griežė Panevėžio muzikos mokyklos jaunosios smuikininkės Kornelija Sakalauskaitė, Rugilė Garbaliauskaitė ir jų mokytoja Vidmanta Luomanienė, buvusi A. Belazaro mokinė. V. Luomanienė pasakojo, kaip kompozitorius mylėjo gamtą ir vedė muzikos pamokas lauke.

Surengti Antano Belazaro dailės darbų parodą J. Miltinio palikimo studijų centre sumanyta todėl, kad kompozitoriaus gyvenimas ir kūryba glaudžiai susijusi su legendiniu Panevėžio dramos teatru. Čia jis dirbo ir kūrė muziką teatre pastatytiems spektakliams. Darbas teatre inspiravo lyrinės operos-pasakos „Kupriukas muzikantas“ ir muzikinės komedijos „Auksinės marios“ atsiradimą. Tačiau didžiausią kūrybinę duoklę kompozitorius atidavė chorinei ir vokalinei muzikai.

A. Belazaras gimė 1913 m. gruodžio 22 d. Stultiškių kaime, Panevėžio apskrityje. Būsimasis kompozitorius pradžios mokyklą lankė Upytėje, mokėsi Šeduvos „Saulės“ gimnazijoje. 1934–1942 m. studijavo Kauno konservatorijoje. Studijuodamas Kaune pradėjo pedagoginį darbą – mokytojavo ir vadovavo moksleivių chorui. Nuo 1940 m. pedagoginę veiklą toliau tęsė Panevėžyje: dirbo Mykolo Karkos įsteigtuose kursuose, dėstė teorines disciplinas Panevėžio muzikos mokykloje. 1962–1970 m. dirbo Panevėžio technikumo direktoriumi, vadovavo muzikos kurso ir muzikos mokyklos moksleivių chorams, buvo subūręs kamerinį orkestrą. Sukūrė vokalinių ir instrumentinių kūrinių, harmonizavo lietuvių liaudies dainas.

Paroda veiks iki kovo 31 d.

Nuotraukų galerijoje – Antano Belazaro dailės darbų parodos atidarymo Juozo Miltinio palikimo studijų centre akimirkos.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija