Tarp įvertintų lietuvių kalbos puoselėtojų – Panevėžio rajono savivaldybės atstovė Birutė Goberienė

Valstybinė lietuvių kalbos komisija vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame renginyje pagerbė ir apdovanojo lietuvių kalbos puoselėtojus. Tarp laureatų – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė Birutė Goberienė, apdovanota už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.

B. Goberienė yra Panevėžio krašto lituanistikos tradicijų puoselėtoja, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizatorė, kalbos leidinių rengėja ir redaktorė. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, vadovaujamas B. Goberienės, kasmet aktyviai įsitraukia į Lietuvių kalbos dienų renginius.

B. Goberienė sudarė, išleido ar redagavo 22 knygas, skirtas lietuvių tautosakos, tarmių, papročių išsaugojimui ir populiarinimui, krašto šviesuolių, kalbininkų atminimui ir įamžinimui.

Ne tik puikaus lietuvių kalbos išmanymo, bet ir didelio kruopštumo, daug laiko, pasiaukojimo reikalaujantis kalbos redaktorės darbas – tai sritis, kurioje Birutė jaučiasi kaip žuvis vandenyje.

„Esu partinė nuo mokyklos laikų. Mano partija – lietuvių kalba“, – sako gimtosios kalbos puoselėtoja.

Lietuvos mokslų akademijoje vykstančiame tradiciniame renginyje taip pat apdovanoti šie asmenys: habil. dr. Mečislovas Žalakevičius ir Irena Žalakevičienė – už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą, Alvida Gedaminskienė – už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruojantis į visuomeninį gyvenimą.

Laureatams įteikti diplomai ir Roko Dovydėno skulptūrėlės „Sraigė“.

Nuo 2016 metų šie apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą.

B. Goberienę į apdovanojimų renginį lydėjo ir pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, kolegos, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus, Panevėžio rajono lituanistų atstovai.

Panevėžio rajono savivaldybės informacija