Donatas Banionis su žmona Ona ir anūke Inga. 1987 m. Fotogr. K. Vitkaus. PAVB FKV-424/24

Aktoriams Donatui Banioniui ir Onai Konkulevičiūtei-Banionienei – 95

Šiais metais minime dviejų režisieriaus Juozo Miltinio mokinių – teatro ir kino aktoriaus Donato Banionio (1924–2014) ir teatro aktorės bei režisieriaus asistentės Onos Konkulevičiūtės–Banionienės (1924–2008) jubiliejines sukaktis. 

Ona Konkulevičiūtė-Banionienė gimė 1924 m. vasario 24 d. Naujamiestyje (Panevėžio r.). Dar būdama gimnazistė ėmė lankyti Juozo Miltinio dramos studiją. 1943 m. buvo priimta aktore į Panevėžio dramos teatrą. Per dvidešimt kūrybinių metų teatro scenoje sukūrė virš 30 vaidmenų. Vėliau, po 1962 metų, daugiausiai dirbo režisieriaus asistente. Žymesni vaidmenys:

Trubnikova (K. Simonovo „Svetimas šešėlis“,1949),
Palaška (A. Korneičiuko „Ukrainos stepėse“, 1951),
Jevdokija Šubina (V. Liubimovos „Jausmų ugdymas“, 1958),
Barbara Munk (V. Liubimovos „Akmeninė širdis“, 1960),
Irma Zarinia (G. Priedės „Pirmasis Viki balius“, 1961),
Ministrienė (A. Venclovos „Gimimo diena“, 1965),
Ana Pavlovna, Adujevo motina (I. Gončiarovo „Paprasta istorija“, 1982).

Ona Konkulevičiūtė-Banionienė mirė 2008 m. sausio 6 d. Vilniuje.

Donatas Banionis gimė 1924 m. balandžio 28 d. Kaune. 1932–1937 m. lankė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Kauno amatų mokyklos Keramikos skyriuje. 1941 m. gegužę Panevėžio dramos teatras atvyko pirmųjų gastrolių į Kauną. D. Banionis, režisieriui Juozui Miltiniui padeklamavęs eilėraštį ir pasakęs pasakėčią, kartu su grįžtančiais iš gastrolių aktoriais išvyko į Panevėžį – buvo priimtas į Juozo Miltinio dramos studiją. Tais pačiais 1941 m. tapo Panevėžio dramos teatro aktoriumi ir ilgam susiejo savo gyvenimą su Panevėžiu ir jo teatru. Per šešis kūrybinius dešimtmečius, atiduotus teatro scenai, sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų. Pirmasis jo vaidmuo teatre – Jasius (K. Binkio „Atžalynas“, 1941). Vėliau sekė kiti įsimintini vaidmenys:

Edvardas (A. Vienuolio „Prieblandoje“, 1945),
Andrejus (A. Ostrovskio, I. Solovjovo „Belugino vedybos“, 1949),
Pavlas Korčiaginas (Geguzino ir Sudakovo inscenizacija „Kaip grūdinosi plienas“, 1952),
Dornas (A. Čechovo „Žuvėdra“, 1954),
Jorgenas Tesmanas ( H. Ibseno „Heda Gabler“, 1957),
Vilis Lomenas (A. Millerio „Komivojažerio mirtis“, 1958),
Bopertiui (E. Labiche’o „Šiaudinė skrybėlaitė“, 1959),
Benkas (W. Shakespeare’o „Makbetas“, 1961),
Bekmanas (W. Borcherto „Lauke, už durų“, 1966),
Johanas Vilhelmas Mebijus (F. Dűrrenmatto „Fizikai“, 1967),
Edgaras (A. Strindbergo „Mirties šokis“, 1973),
Normanas Tejeris  (E. Thompsono „Prie auksinio ežero“, 1996),
Johanas Sebastianas Bachas (P. Barzo „Susitikimas“, 1999),
Barklėjus Kuperis (K. Rapoporto „Toliau – tyla“, 2000) ir kt.

Tai tik nedidelė dalis aktoriui pačių brangiausių, įėjusių į teatro istoriją, vaidmenų.

Kine aktorius debiutavo 1959 m. – filme „Adomas nori būti žmogumi“ (režisierius V. Žalakevičius). Lietuvos ir užsienio kino filmuose sukūrė apie 80 vaidmenų. Pripažinimą pelnė Donato Banionio vaidmenys kine:

Vaitkus – V. Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo mirti“, 1965,
Ladeinikovas – S. Kulišo „Ne sezono metas“, 1968,
Goja – K. Wolfo „Goja, arba sunkus pažinimo kelias“, 1971,
Krisas Kelvinas – A. Tarkovskio „Soliaris“, 1972 ir kt.

1980–1984 m. D. Banionis dirbo Panevėžio dramos teatre vyriausiuoju režisieriumi, 1984–1988 m. teatro direktoriumi, meno vadovu.

D. Banionio kūryba buvo įvertinta daugeliu premijų ir tarptautinių apdovanojimų. 1965 m. jam buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio artisto, 1973 m. – Lietuvos TSR liaudies artisto, 1974 m. – TSRS liaudies artisto garbės vardai. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1994), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi (2004), Rusijos federacijos Garbės ordinu (2009). Panevėžio miesto garbės pilietis (1999).

Donatas Banionis mirė 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje.

Kviečiame prisiminti labai artimą teatro praeitį ir jos kūrėjus!

Nuotraukos iš Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondų.

Informaciją parengė
Regina Grigaliūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt

Spektaklių nuotraukos