Kraštiečių knygos e. bibliotekoje „Pasvalia“

Pasvalio krašto kultūros paveldo e. biblioteka „Pasvalia“ pasipildė senosiomis kraštiečių – gydytojo oftalmologo Petro Avižonio, kunigo Antano Bizausko ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Kazio Bizausko knygomis.

Avižonis, Petras. Akinių istorija. – Kaunas: Lietuvos univ. med. fak., 1926.
Avižonis, Petras. Akių ligų vadovas. – Kaunas: Lietuvos universiteto Medicinos fakultetas, 1940.
Avižonis, Petras. Apie trachomos išsiplatinimą Lietuvoje. – Kaunas: Varpas, 1930.
Avižonis, Petras. Šis tas iš mokslo istorijos. – Voronežas: Lietuvos reikalų komisariatas, 1918.
Bizauskas, Antanas. Naujas vadovėlis šv. Pranciškaus tretininkams. – Kaunas: Šviesa, 1934.
Bizauskas, Antanas. Švento Pranciškaus Asyžiečio juostelės brolija. – Kaunas: Šviesa, 1931.
Bizauskas, Kazys. Literatūros teorija: vadovėlis aukštesniosioms mokykloms. – Kaunas, 1922.

Šių knygų nerasite nei vienoje skaitmeninio kultūros paveldo svetainėje, tik „Pasvalioje“. Tad kviečiame užsukti į svetainę „Pasvalia“ (http://www.pasvalia.lt/), susipažinti su šiomis knygomis, jas skaityti ir analizuoti!

Informaciją parengė
Toma Mikalajūnaitė
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo centro Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė