„Bet stoviu išdidus aš prieš likimą“

Už didžią tiesą aš šiandieną kaujuos
Ir kausiuos visados vardan šitos tiesos
Ir paskutinį lašą karšto kraujo
Išlašinsiu dėl jos.
(„Už didžią tiesą“, 1945 m.)

Ankstyvą 1945 m. žiemą gabus literatas Bronius Krivickas pasirinko laisvės kovotojo kelią. Priklausęs jauniausiai nepriklausomoje Lietuvoje subrendusiai inteligentų kartai, kuri pasižymėjo ypatingu, nesumeluotu patriotizmu ir gebėjimu drąsiai pasitikti įvairiausius išbandymus, jis tvirtai tikėjo, kad lietuvių tauta išsikovos laisvę: „Tačiau dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios vergijos jungu ne tik nesuklupo, bet sugebėjo vesti tokią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. Ir klaus anas istorikas, iš kur sėmėsi sau ištvermės ir jėgos dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį negu baisiąją priešo vergiją, iš kur sėmėsi sau jėgų pavergtieji, kurie geriau pasirinko kankinio vainiką, negu išdavystę“.

Nors ir nešiojosi ginklą, B. Krivickas daugiau dėmesio skyrė neginkluotam pasipriešinimui – tapo aktyviu pogrindinės spaudos leidėju, publicistinių straipsnių autoriumi, kūrė originalią poeziją. Ypatingomis sąlygomis rašyti eilėraščiai buvo dvasinė atrama, atspara ir pačiam poetui, ir jo klausytojams – bendražygiams. Kasdienės netektys, vienas po kito prarandami kovos draugai poetui buvo realios tikrovės patirtys, sugulusios į eiles: žuvusiems bendražygiams pagerbti, gyviesiems padrąsinti ir įkvėpti, priminti būtinybę ginti tiesą ir teisingumą. Greta rezistencinių pokario kovų išgyvenimų – egzistencinės, nematerialiojo pasaulio kategorijos: laisvė, vienatvė ir būties laikinumas, gamtos grožis ir meilė, žmogaus egzistencijos laikinumas ir gelianti mirties nuojauta.

Broniaus Krivicko 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirtoje virtualioje parodoje eksponuojami Lietuvos ypatingajame archyve, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Lietuvos istorijos institute, Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi dokumentai ir nuotraukos, atskleidžiantys poeto Broniaus Krivicko gyvenimo ir veiklos momentus nuo studijų metų iki žūties 1952 m. rudenį.

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Škirkaitė.

Virtualią parodą „Bet stoviu išdidus aš prieš likimą“ rasite čia.

Kviečiame apsilankyti.

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija