Vytautas Karka (1919–1977)

Nepamirštas – pamirštas Vytautas Karka

Šiais metais minime aktoriaus Vytauto Karkos 100-ąsias gimimo metines.

Neilgą gyvenimo kelią nuėjo šis draugiškas, žavus, gabus muzikai žmogus, talentingas aktorius. O ir gyvenimo faktų nedaug žinoma. Lyg ir pamirštas… Nepelnytai. Jo ryškų pėdsaką Panevėžio teatro scenoje primena išlikę K. Vitkaus Panevėžio dramos teatro archyvo fotografijos.

Vytautas Karka gimė 1919 m. vargonininko, kompozitoriaus, pedagogo Mykolo Karkos ir Julijos Karkienės šeimoje.

Buvo vyriausias iš dviejų sūnų. Trejais metais jaunesnis brolis Gediminas – ilgametis Panevėžio dramos teatro aktorius.

Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, mokėsi jūreivystės mokykloje. Prasidėjęs karas nutraukė svajonę tapti jūreiviu, teko grįžti į Panevėžį.

1943–1957 m. Panevėžio dramos teatro aktorius.

Pirmuosius žingsnius teatro scenoje pradėjo 1943 metų pradžioje. Vienas iš pirmųjų vaidmenų – Normantas S. Čiurlionienės „Pinigėliuose“ (1943 m.). Taip pat vaidino spektakliuose:

Vienuolio „Prieblandoje“ (1945 m.) – Piršlį,
N. Gogolio „Revizorius“ (1946 m.) – Dobčinskį,
A. Klionovo „Mokinė“ (1948 m.) – Viktorą,
A. Ostrovskio, N. Solovjovo „Belugino vedybos“ (1949 m.) – Prochorą,
A. Gribojedovo „Studentas“ (1951 m.) – Poliubiną,
B. Jonsono „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (1956 m.) – Teisėją,
B. Nušičiaus „Dr. (Filosofijos daktaras“ (1956 m.) – Dr. Raiserį ir kt.

Per 14 metų šis gabus aktorius sukūrė apie 30 vaidmenų. 1957 metais, suvaidinęs Šafą spektaklyje I. Turgenevo „Mėnuo kaime“, teatrą paliko.

Buvo vedęs kolegę aktorę Reginą Zdanavičiūtę. Susilaukė dukters Joanos. Visgi šeima po kurio laiko iširo.

1957 m. spalio 24 d. išėjęs iš teatro, dirbo tai vienur, tai kitur… Gyvenimas netapo nei geresnis, nei laimingesnis. Būdamas 58 metų Vytautas Karka mirė. Liko negausūs – ir šviesūs, ir liūdni – prisiminimai bei fotografijos, patvirtinančios šio aktoriaus ryškų charakterį bei įsimintiną vaidybą Panevėžio dramos teatre.

Nuotraukos iš G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kazimiero Vitkaus ir Mykolo Karkos fondų.

Informaciją parengė
Regina Grigaliūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt

Vytautas Karka spektakliuose