Atminti. Pažinti. Sekti

„Mums atrodė, kad Mamertas ir Bronius turės būti mūsų kartos akademinis užnugaris ir skydas prieš galimus antpuolius. O jų netekus, mes taip ir palikome našlaičiai, tiek vyresniųjų, tiek jaunesniųjų literatūrologų studijiniu-akademiniu požiūriu beveik neliesti…“

Kazys Bradūnas

Pasak buvusio biržiečio literatūrologo Virginijaus Gasiliūno, Pirmosios Lietuvos (tarpukario) laikotarpio jaunuoliai besimokę Biržų, vienoje geriausių to meto Lietuvoje, gimnazijoje, vėliau geriausiuose universitetuose, nebuvo pasyvūs savo šalies gyvenimo stebėtojai. Būdami dar labai jauni, 19–25 metų, drąsiai kūrė gimtosios šalies kultūrą, gilinosi į istoriją, filosofiją, pažangią ekonomiką, turėjo tikslą kilti ir kelti Lietuvą, visą atnaujinti su Dievo pagalba. Dauguma jų buvo nuoširdžiai tikintys. Kazimieras Vasiliauskas, Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas – tai ir šiandien su pagarba minimos asmenybės. Todėl mažiausiai ką galime padaryti, tai pagerbti šių kraštiečių atminimą gilinantis į jų kūrybą, apmąstant jų nuveiktų darbų prasmę, jų pasišventimo Tėvynei įtaką mūsų pačių lemtingiems sprendimams. Turime pavyzdžius, o ar norime, ar gebame sekti? Tebūna tai siekiamybė!

M. Indriliūnas – žvalus, labai gabus Vabalninko krašto vaikas, itin reto atsakingumo, ankstyvos brandos Biržų Antano Smetonos valstybinės gimnazijos mokinys, imlus, literatūrai ir kalboms pasišventęs, perspektyvus Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų studentas, tvirtas Lietuvos pasipriešinimo sąjūdžio partizanas, nedovanotinai anksti žuvęs sūnus, brolis, draugas.

Sausio 28 dieną minėsime šio iškilaus kraštiečio 100-asias gimimo metines. Profesorius Povilas Gaidelis straipsnyje „Didvyriai nemiršta“ rašo, kad „Mamertas Indriliūnas buvo visada tylus, uždaras, susimąstęs romantikas. Jis puikiai išmanė lietuvių literatūros teoriją. Ieškojo egzistencinės prasmės ne tik literatūroje, bet ir mene. „Išeiti į mišką“ M. Indriliūnas suvokė kaip savo kartos iššūkį, kaip Dievo išbandymą, skirtą jo kartai, kaip esminį gyvenimo vertybių patikrinimą. Nors karas visai nesiderino su jo humanitarine ir romantine prigimtimi.“

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka šiemet vykdo tęstinį projektą „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“, kurį finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė. Projektas skirtas rašytojui – partizanui M. Indriliūnui prisiminti, pažinti, pagerbti. Tuo pačiu bus kur kas plačiau, atidžiau gilinamasi į rašytojų, rezistencinės kovos dalyvių kūrybinį palikimą lietuvių literatūroje.

Pirmoji projektinė veikla – jau sausio 31 dieną. Tą dieną biblioteka kviečia į konferenciją „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“. Jos metu bus kalbama ne tik apie pokario metų rezistenciją, bet ir apie Baltijos šalių okupacijos traktavimo aspektus paskutiniaisiais mėnesiais. Analizuosime rašytojų partizanų kūrybos sugrįžimą ir aktualumą po 1990 metų, aptarsime rezistencijos temą lietuvių išeivijos ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Prisiminsime mūsų rajono rašytojus partizanus, o didžiausią dėmesį skirsime Mamerto Indriliūno raštų pristatymui.

Konferencijoje laukiame visų, kam brangus M. Indriliūno ar kitų kovotojų žodžiu ir ginklu atminimas. Labai tikimės, kad konferencijoje nagrinėjamos temos bus įdomios atidžiau žvelgiantiems į mūsų šalies, rajono, literatūros istoriją, kad ja susidomės jaunąją kartą ugdantys pedagogai ir savo pavyzdžiu paskatins konferencijos darbe dalyvauti vyresniųjų klasių mokinius. Dauguma prisimename posakį nežinodamas praeities, negali kurti ateities, tad nepraleiskime progos ŽINOTI.

Informaciją parengė
Liuda Prunskienė
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Konferencijos, skirtos rašytojo, partizano MAMERTO INDRILIŪNO 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui,
MŪZOS IR GINKLO BROLIAI: ATMINTIS GYVA

Programa

2020-01-31
Biržai

10.30–11.00 – Konferencijos dalyvių registracija

11.00–11.15 – Įžanginis žodis
Vilmantė Vorienė, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė

11.15–11.45 – Konkurencija dėl praeities: politikos smaigalyje – istorija
Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos analitikos skyriaus vyriausias tyrėjas

11.45–12.15 – Žvilgsnis į rezistencijos temą lietuvių literatūroje: diskusijų erdvė ir aktualumas
Dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė

12.15–12.45 – Plunksna ir šautuvas – biržiečių kovotojų ginklai…
Edita Lansbergienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja

12.45–14.00 – Pietų pertrauka

14.00–14.30 – Mamertas Indriliūnas ir jo „Raštai“
Virginijus Gasiliūnas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno vedėjas,
redaktorius, knygos sudarytojas

14.30–14.40 – „Sugrįžimas. K. Bradūno viešnagės fragmentai“ (rež. V. V. Landsbergis)
Peržiūra iš LRT archyvų

14.40–14.55 – Mamerto Indriliūno kūrybos skaitymai
Petras Venclova, aktorius

14.55–15.20 – Mamertas Indriliūnas giminės prisiminimuose
Rita Venskūnienė, rašytojo dukterėčia, bibliotekininkė, knygos „Basas poetas“ autorė

15.20–15.35 – Gataučiai. Indriliūnų namų šviesa
Valdas Vižinis ir Aušra Armakavičiūtė, privataus M. Indriliūno muziejaus savininkai

15.35–15.50 – Rašytojų-partizanų kūrybos skaitymai
Petras Venclova, aktorius

15.50–16.00 – Konferencijos baigiamasis žodis
Astra Korsakienė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja