Kuo žymūs 2020-ieji Panevėžio rajone

Panevėžio rajono viešoji biblioteka kasmet parengia „Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorių“. Šie metai rajonui išskirtiniai, nes birželio 20 d. – 70  metų, kai (1950) iš 43 apylinkių sudarytas Panevėžio rajonas. Minėsime finansininko, visuomenės veikėjo, Lietuvos Steigiamojo seimo (1920) nario Juliaus Kaupo ir pedagogės, Lietuvos Steigiamojo Seimo narės Salomėjos Stakauskaitės 130-ąsias gimimo metines.

2020 m. kovo 2 d. – 100 metų, kai (1920) Dūdoniuose (Ramygalos sen.) gimė dailininkas, pedagogas Kazimieras Naruševičius, 24 d. – 135 metai, kai (1885) Ėriškiuose gimė kalbininkas Juozas Balčikonis,  25 d. – 85 metai, kai (1935) Miežiškiuose gimė kalbininkas Jonas Šukys.

Šiais metais paminėsime ir daugelio kitų Panevėžio rajono žmonių vardus, kurie savo darbais garsino ar dabar garsina Panevėžio rajoną ir Lietuvą. Prisiminsime žymias Panevėžio rajonui datas, svarbius įvykius.

Visas datas rasite http://www.panrbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastotyros-kalendorius

Sudarant kalendorių naudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, bibliografiniai, informaciniai, periodiniai leidiniai, bibliotekos kraštotyros kartoteka, elektroninės duomenų bazės.

Informaciją parengė
Vidmanta Trečiokienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka