Paroda filosofui Arvydui Šliogeriui atminti

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje parengta dokumentų paroda „Išeiti ir pasilikti. Arvydo Šliogerio asmenybė, darbai ir idėjos“. Ji skirta praėjusių metų gruodžio 18 dieną mus palikusio, vieno žymiausių mūsų kraštiečio filosofo Arvydo Šliogerio atminimui.

Parodoje eksponuojami šio reikšmingiausio ir produktyviausio Lietuvos filosofo autoriniai filosofijos veikalai, tarp kurių – „Niekis ir Esmas“, „Būtis ir pasaulis“, „Daiktas ir menas“, Kasdienybės metafizika“, trys darbai, išversti į anglų kalbą ir išleisti užsienio šalių leidyklose: „Names of Nihil“, „The thing and art“, „The fate of philosophy“. Pastaruosius bibliotekai padovanojo jų vertėjas R. Beinartas. Parodoje – ir A. Šliogerio į lietuvių kalbą išversti žymiausių užsienio filosofų: K. R. Poperio, M. Haidegerio, G. W. F. Hėgelio, A. Šopenhauerio, F. Nyčės, H. Arendt, A. Kamiu, K. Jasperso ir kt. darbai. A. Šliogerio kaip fotomenininko talentas įamžintas jo fotografijų albume „Melancholijos archipelagai“.

Su gausiu filosofo moksliniu palikimu galima susipažinti ir parodoje eksponuojamuose straipsnių rinkiniuose bei periodiniuose leidiniuose – žurnaluose „Problemos“, „Krantai“, „Naujoji Romuva“, „Metai“, „Metmenys“, „Proskyna“. Juose – A. Šliogerio straipsniai filosofijos, meno, šiuolaikinės Vakarų visuomenės būklės temomis, taip pat kalba, pasakyta įteikiant filosofui 1992 metų Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Parodoje rasite ir mums, panevėžiečiams, ypač reikšmingą straipsnį „Sugrįžti į Panevėžį“ – A. Šliogerio pokalbį su V. Dauniu, kuriame filosofas išsako savo santykį su gimtuoju Panevėžio miestu, pripažindamas jo didžiulę reikšmę filosofo gyvenimui, asmenybės formavimuisi.

Parodoje – ir literatūra apie A. Šliogerį, jam skirti poetų V. Kukulo, L. Gutausko, A. Marčėno, E. Pažemeckaitės eilėraščiai bei dailininkų M. Vinsko ir A. Indrašiaus ekslibrisai, nuotraukos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo A. Šliogerio asmeninio archyvo.

Paroda veiks iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

Kviečiame lankyti parodą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija