Henrikas Radauskas. Nuotrauka iš portalo delfi.lt

Gimtosios kalbos vakaras „Ir pabiro sidabro žodžių lietus…“

Kovo 5 d. 17.15 val. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kviečia į gimtosios kalbos vakarą „Ir pabiro sidabro žodžių lietus…“, skirtą artėjančioms poeto Henriko Radausko 110-osioms gimimo metinėms.

Šiuo renginiu minime Lietuvių kalbos dienas, kurios organizuojamos jau penktą kartą. Kaip jos bus švenčiamos, supažindins Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė Birutė Goberienė.

Apie lietuvių kalbos dvasią, tvyrojusią Panevėžio mokytojų seminarijoje, kalbės Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė.  

Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė skaitys paskaitą „Stebuklingas ir nepakartojamas Henriko Radausko poezijos žodis“.

Pasak pranešėjos, dalyvaudami Lietuvių kalbos dienose turime kuo pasidžiaugti – tiek gimtajai kalbai neabejingų žmonių yra kilę iš Panevėžio krašto arba čia mokęsi. Vienas jų – poetas Henrikas Radauskas, XX amžiaus 3 dešimtmečio Vyrų gimnazijos ir Mokytojų seminarijos auklėtinis, tapęs nepralenktu meninio žodžio meistru. Balandžio 10 d. jam sueina 110 metų. Ta proga šiam kūrėjui pagerbti skirtame Lietuvių kalbos dienų vakare kalbėsime ne tik apie Panevėžyje praleistas mokymosi dienas, bet ir apie anų dienų kultūrinę intelektualinę aplinką, išauginusią tokį talentą, kuriam gimtosios kalbos žodis tapo didžiausia žmogaus ir tautos vertybe.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija