Panevėžio miesto II poliklinikos apylinkės gydytojas Algirdas Neveravičius darbo kabinete. Panevėžys. Apie 1982 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Algirdo Neveravičiaus fondas F143-656

Gydytojui, kolekcininkui, bibliofilui Algirdui Neveravičiui – 95

Prisiminkime ilgametį Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bičiulį, gydytoją, kolekcininką, bibliofilą Algirdą Neveravičių.

1925 m. balandžio 24 d. Jadvygos ir Stepono Neveravičių šeimoje Nemakščiuose (Raseinių r.) gimė būsimasis gydytojas, kolekcininkas, bibliofilas Algirdas Neveravičius. 1928 m. tėvai persikėlė gyventi į Upyną (Šilalės r.), 1933 m. – į Panevėžį. 1936–1944 m. A. Neveravičius mokėsi Panevėžio valstybinėje berniukų gimnazijoje (dabar Juozo Balčikonio gimnazija), lankė garsaus panevėžiečio dailininko Povilo Puzino dailės studiją. Baigęs gimnaziją, dirbo Panevėžio vaistinėje Nr. 212. 1945 m. gegužės mėnesį perkeltas į Vilniaus vaistinę Nr. 6. 1945 m. rudenį įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą. 1949 m. kovo mėnesį, būnant ketvirto kurso studentu, ištremiamas devyneriems metams į Irkutsko sritį. Tremtyje dirbo Aleksandrovskoje kaimo ambulatorijoje (Kirovo r., Irkutsko sr.), vėliau perkeliamas į Algatujaus kaimą (Tulūno r., Irkutsko sr.). Tekdavo būti ir terapeutu, ir akušeriu, ir chirurgu, ir dermatologu. Susiklosčius tinkamoms aplinkybėms, dvejus metus studijavo Irkutsko valstybiniame medicinos institute. 1957 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. baigė studijas Vilniaus valstybiniame universitete ir įgijo gydytojo terapeuto specialybę. 1958–1971 m. dirbo Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, 1971–1992 – Panevėžio miesto II poliklinikos apylinkės gydytoju, 1992–1993 m. – Panevėžio miesto I poliklinikos gydytoju terapeutu.

A. Neveravičius buvo ne tik geras specialistas, puikus savo darbo žinovas, bet ir didžiulis eruditas, knygos ir meno puoselėtojas, Panevėžio bibliofilų, Kolekcininkų klubų narys. Vienintelis šalyje surinko visus pašto ženklus, išleistus Lietuvoje nuo 1918 metų. Surinko virš 35 000 atvirukų su meno kūrinių reprodukcijomis ir 500 meno albumų kolekciją. Gydytojas ne kartą juokavo, kad didžioji jo gyvenimo meilė yra trys R: Rubensas (Rubens, Peter Paul), Renuaras (Renoir, Pierre Auguste), Rembrantas (Rembrandt, Harmenszoon van Rijn). Aktorė, visuomenės veikėja Karolina Masiulytė-Paliulienė prisimena: „Vieną kartą būdama Prancūzų institute Vilniuje, mediatekoje sutikau A. Neveravičių. Aš nustebau, kad jis buvo toje bibliotekoje ir vartė meno albumus prancūzų kalba. Tiesiog autobusu atvažiavo į Vilnių, kad pavartytų meno albumus iš Prancūzijos! <…> Jis tikrai buvo išskirtinis žmogus…“ (2017 m. PAVB, F143-17). Už aktyvią filatelinę veiklą, dalyvavimą filatelijos ir kolekcininkų parodose apdovanotas garbės raštais ir diplomais. Garsaus režisieriaus, Panevėžio dramos teatro įkūrėjo Juozo Miltinio 100-ųjų gimimo metinių proga buvo išleistas ir Panevėžyje antspauduojamas jam skirtas pašto ženklas. Tai – A. Neveravičiaus pilietinės iniciatyvos ir pastangų rezultatas. Jo iniciatyva Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ 2000 m. surengta personalinė lietuvių išeivijos dailininko Vytauto Osvaldo Virkau tapybos, lakštinės ir taikomosios grafikos darbų paroda. A. Neveravičius dažnai lankydavosi parodose, įvairiuose renginiuose, bendravo su daugeliu žymių savo laikmečio žmonių.

Mirė Algirdas Neveravičius 2016 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžyje, palaidotas Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomas Algirdo Neveravičiaus fondas F143. Fonde – jo paties 2012 m. dovanota išeivijos dailininkų Vytauto Osvaldo Virkau ir Henrietos Virkau-Vepštienės ekslibrisų kolekcija ir kolekcininko artimųjų Palmiros ir Vytauto Skripkauskų dovanota spaudinių kolekcija bei A. Neveravičiaus gyvenimą ir veiklą atspindinčios fotografijos, užrašai, korespondencija, meno kūrinių reprodukcijų atvirukų kolekcija. Fonde yra ir jo žmonos odontologės Stasės Breivytės-Neveravičienės bei kitų šeimos narių fotografijų, kitų dokumentų.

Kviečiame domėtis!

Galerijoje – fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo Algirdo Neveravičiaus fondo F143

Informaciją parengė
Rasa Ošlapienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius