Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas

Birželis – archyvų mėnuo

Birželio 9-ąją minimos Tarptautinės archyvų dienos proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas paskelbė dešimties dienų virtualaus turo „UNESCO paveldas Lietuvos centriniame valstybės archyve“ pradžią. Dešimt dienų trumpų reportažų forma Archyvas pristatys dokumentus, pripažintus regioninės ar nacionalinės reikšmės ir įtrauktus į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Lietuvos centrinio valstybės archyvo reportažus rasite čia.

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Archyvų metų minėjimo 2021 metais planą. Jame numatytais kultūros, mokslo, edukaciniais renginiais ir kitomis veiklomis bus paminėta 100 metų sukaktis nuo pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje.

Minint Archyvų metus siekiama atkreipti dėmesį į archyvų, kaip atminties institucijų, svarbą visuomenei ir valstybei. Minėjimo plane numatytos veiklos praplės žinias apie valstybės archyvų veiklą, jos aprėptis ir kryptis, teikiamas paslaugas, skatins domėjimąsi archyvuose saugomu dokumentiniu paveldu, skaitmeninėmis paslaugomis prisidės prie pagarbos valstybei ir jos istorijai ugdymo.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir valstybės archyvai organizuos Archyvų metų atidarymo ir uždarymo renginius, kartu su Archyvarų asociacija – renginius, skirtus Tarptautinei archyvų dienai birželio 9-ąją. Dalyvaujant regioniniams archyvams apskričių centruose ir kituose miestuose vyks edukaciniai renginiai „Archyvas – miestui“.

Minint Archyvų metus bus surengta mokslinė konferencija, skirta kitose šalyse saugomų su Lietuva susijusių dokumentų identifikavimo, prieinamumo ir sklaidos klausimams. Taip pat vyks apskritojo stalo diskusija apie privačius archyvus ir archyvų bendruomenę įtinklinantis renginys „Archyvai ir jų bendrakeleiviai“. Archyvų metų proga numatyta parengti ir išleisti atnaujintą leidinį „Atrask Lietuvos archyvus“, taip pašto ženklą, skirtą pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje sukakčiai paminėti.

Archyvų metų minėjimo 2021 m. plane numatyta sukurti ir transliuoti valstybės archyvų veiklą populiarinantį trumpametražį filmą bei dešimties laidų (siužetų) ciklą apie valstybės archyvus ir jų saugomus dokumentus. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto svetainėje taip pat numatyta publikuoti straipsnių ciklą apie archyvų veiklą. Minėjimo plane numatytos ir kitos viešinimo veiklos.

2021-ieji Archyvų metais paskelbti 2019 m. spalio 10 d. Seimo nutarimu.

Lietuvoje pirmasis valstybės archyvas įkurtas 1921 m. spalio 19 d. Kaune. Tiksli archyvo Panevėžyje įsteigimo data nenustatyta. Tik žinoma, kad 1941 m. balandžiogegužės mėn. jis jau pradėjo kaupti dokumentus. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui, archyve sukomplektuoti dokumentai buvo evakuoti į Rokiškį. Panevėžio apskrities valstybinis archyvas veiklą atnaujino 1944 m. rugpjūčio mėnesį.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija