Panevėžio apskrities miškų urėdas Aleksandras Sakalauskas su šeima – žmona Eugenija, vaikais Kęstučiu ir Ieva. Apie 1925 m. Nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Aleksandro Sakalausko ir Ievos Sakalauskaitės-Pocienės skaitmeninio archyvo

Dovana bibliotekai ir miestui

Australijoje gyvenanti istorikė, paveldo darbuotoja, Pietų Australijos lietuvių bendruomenės vicepirmininkė Daina Pocius Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai padovanojo nuotraukų ir dokumentų skaitmeninių vaizdų iš savo šeimos asmeninio archyvo.

Rinkinį sudaro tarpukario Panevėžio apskrities Žalgirio (Žaliosios) miškų urėdo Aleksandro Sakalausko ir jo dukters – žymios lietuvių išeivijos atstovės Australijoje, skulptorės Ievos Sakalauskaitės-Pocienės dokumentai – įvairūs valstybinių institucijų pažymėjimai, leidimai, liudijimai, taip pat iškarpos iš įvairių leidinių apie I. Sakalauskaitę-Pocienę, jos kūrybinę veiklą.

Rinkinyje taip pat beveik šimtas nuotraukų, atskleidžiančių A. Sakalausko šeimos – žmonos Eugenijos, vaikų Kęstučio, Ievos ir Algirdo – gyvenimo tarpukario Panevėžyje ir Piniavoje akimirkas, bendravimą su Panevėžio miškininkų bendruomenės atstovų – Mykolo Konkulevičiaus, Zbignevo Vidugirio, Berčiūnų kurorto direktoriaus Jono Kasperavičiaus ir kitų šeimomis. Keliose nuotraukose – ir  I. Sakalauskaitės – Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės – mokslai bei laisvalaikis pedagogų ir bendramokslių apsuptyje.

Nuoširdžiai dėkojame Dainai Pocius už geranorišką pasidalijimą savo močiutės I. Sakalauskaitės-Pocienės asmeninio archyvo dalimi. Ji bus saugoma Bibliotekos rankraščių skyriuje sudarytame Aleksandro Sakalausko ir Ievos Sakalauskaitės-Pocienės skaitmeniniame archyve. Šiuos skaitmeninius vaizdus pristatysime ir plačiajai visuomenei – viešinsime juos įvairiose mūsų publikacijose bei virtualiose parodose. Visus besidominčius kviečiame sekti mūsų portalą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija