Nauja knyga apie Vincą Svirskį

Lietuvos dailės muziejus išleido Panevėžio kraštui svarbų leidinį – albumą apie kryždirbį Vincą Svirskį ir jo kūrybą – Vinco Svirskio mediniai stebuklai. 2019. 388 p.

Knygoje išsamiai atskleidžiamas kryždirbio fenomenas ir apibendrinamas jo palikimas. Publikuojami V. Svirskio kūriniai, vietovių, kuriose stovėjo meistro kryžiai ir koplytstulpiai sąrašas bei žemėlapis ir iki šių dienų išsaugoto paveldo sąvadas. Surinktos Adomo Varno ir Balio Buračo tarpukariu darytos menininko darbų, užfiksuotų autentiškoje aplinkoje – laukuose, prie vieškelių, sodybose, kapinėse – fotografijos.

Tekstus apie V. Svirskį ir jo kūrybą knygai parašė Margarita Matulytė, Romualdas Budrys, Viktorija Daujotytė, Skaidrė Urbonienė, knygos sudarytoja – M. Matulytė.

Šį puikų leidinį, kuriuo pagerbtas vienas žymiausių mūsų kraštiečių menininkų, rasite Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje.

Apie Vincą Svirskį

Vienas žymiausių XIX a. kryždirbių ir talentingiausių senosios lietuvių liaudies monumentalistikos kūrėjų – Vincas Svirskis gimė 1835 01 28 Glitėnuose (dab. Panevėžio r.) – mirė 1916 03 07 Burveliuose (dab. Panevėžio r., palaidotas Surviliškyje, Kėdainių r.). Iš ąžuolo sukūrė daugiau nei 200 nepakartojamos meninės formos koplytstulpių. Skulptoriaus darbai puošė Krekenavą, Surviliškį, Ibutonis, Žibartonis, Miegėnus, Pakruostę, Josvainius, Krakes, Grinkiškį, Gudžiūnus, Vandžiogalą, Babtus ir kitus kaimus. Nebuvo sukūręs šeimos, neturėjo savo namų. Apsistodavo kryžių savo sodybai užsakiusiųjų padaryti namuose, ten ir gyvendavo, kol baigdavo darbą. Tada pėsčias iškeliaudavo pas kitus užsakovus. Šiandien belikę apie pusšimtis iš visų skulptoriaus sukurtų kūrinių. Jų turi Lietuvos dailės, Kėdainių krašto, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos liaudies buities muziejai. Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomi trys dievdirbio sukurti kryžiai. Be jų Panevėžio rajone saugoma dar keletas skulptoriaus darbų – Ėriškių, Ibutonių, Iciūnų kaimuose, Šilų bažnyčios šventoriuje. Kryžių yra išlikusių ir Kėdainių, Ukmergės, Radviliškio rajonuose.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija