M. Šileikaitė-Čičirkienė

Paaiškėjo meno premijų laureatai

Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno tarybai buvo pateiktos 6 paraiškos kultūros ir meno premijai gauti. Išrinkti trys šiemečiai laureatai. Jais tapo fotomenininkė, parodų kuratorė, knygų ir katalogų sudarytoja, aktyvi visuomenininkė Marija Šileikaitė-Čičirkienė, ilgametė Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė (1978–2010) Joana Viga Čiplytė ir tapytojas, akvarelistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Girmantas Rudokas.

M. Šileikaitė-Čičirkienė jau daug metų garsina Panevėžį ne tik Lietuvoje, bet užsienyje. Ženkliai prisidėjusi prie Panevėžio fotografijos mokyklos formavimo, išugdžiusi ne vieną fotografą. 1986-aisiais pradėjusi kūrybinę veiklą yra surengusi 45 personalines parodas, dalyvavusi 112 grupinių parodų. Fotomenininkės kūryba eksponuota Danijoje, JAV, Nyderlanduose Ispanijoje, Kroatijoje ir kitose užsienio šalyse. 1990 m. ji tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nare, 1992–1996, 2005–2009 m. buvo sąjungos valdybos narė. 1999 m. suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografės menininkės garbės vardas, 2005 m. – Lietuvos meno kūrėjo statusas. M. Šileikaitė-Čičirkienė yra pelniusi įvairių apdovanojimų. Svarbiausi jų – 2000 m. Kroatijoje apdovanota „Sidabro plyta“, 2002 m. Rygoje (Latvija) – medalis ir FIAP diplomas, 2013 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija „Už didelius nuopelnus fotografijos menui“. M. Šileikaitė-Čičirkienė išleido keliolika fotografijų albumų, iš jų du – autoriniai, tai „Fotografijos frazės“ (2000) ir „Vieškelio motyvas“ (2005). Fotomenininkė buvo pirmosios Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas“ kuratorė, yra kitų bienalių dalyvė, moksleivių parodos „Blyksniai“ bei fotografijos konkurso „Panevėžys – mano miestas“ kuratorė. 2018 m. pabaigoje ji tapo tarptautinio fotografijos konkurso „Photolympic“ prizinių vietų laimėtoja 4-iose kategorijose, jos fotografijos 2019-ųjų gegužę buvo eksponuojamos laureatų parodoje Niujorke (JAV). Pastaruosius penkerius metus kuruoja Lietuvos neįgaliųjų draugijos integracinius projektus susijusius su fotografija, yra negalią turinčių fotografų mėgėjų kūrybinės stovyklos vadovė. Už šią edukacinę veiklą M. Šileikaitė-Čičirkienė yra apdovanota Lietuvos neįgaliųjų draugijos garbės skulptūra „Už bendradarbiavimą“.

J. V. Čiplytė šiemet mini kūrybinės veiklos 30-ies metų sukaktį. Per šį laikotarpį parašė ir išleido 28 autorines knygas, kurių didžioji dalis skirta Panevėžio krašto istorijai. Istorikės išleistos knygos garsino Panevėžio miestą ne tik Lietuvoje, Europoje bet ir Izraelyje, JAV. Pažymėtinos knygos apie Panevėžio karaimų, sentikių ir žydų bendruomenių veiklą, pedagogą, tapytoją Kazį Naruševičių, daktarą Andrių Domaševičių, diplomatą Joną Aukštuolį, žymius chirurgus Stanislovą Mačiulį, Antaną Gudonį, Juozą Žemgulį, knygnešį ir knygininką Juozą Masiulį bei esė apie Panevėžio Ramygalos gatvės gyventojų istorijas. 2000 m. jai buvo suteiktas Metų panevėžiečio vardas už istorinio turinio knygas. J. V. Čiplytės išleistos naujausios knygos – „Sala Lithuana XXXII. Lietuvių katalikų ir pasauliečių periodinė spauda Pasaulio katalikų spaudos parodoje Vatikane 1936–1937 m.“ ir dokumentinė monografija „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945): Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių šimtinės „Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje“.

G. Rudokas aktyviai dalyvauja parodose bei pleneruose, surengė 14 autorinių parodų. Jo kūryba išsiskiria aukšta menine kultūra, originaliu ir savitu, lengvai atpažįstamu stiliumi, kuriame itin organiškai susijungia klasikinė – tradicinė akvarelė ir kitos technikos. Dažniausiai akvarelė jungiama su įvairiais tekstilės bei grafikos elementais, taip sukuriant visiškai naują ir tik jam vienam būdingą temą. Dėmesys detalėms bei gebėjimas jas vertinti apibendrintai lemia menininko darbų lakoniškumą ir įtaigą, o tuo pačiu ir plačią interpretacijų galimybę. Dėl to G. Rudokas, kaip aktualus šiuolaikinis menininkas yra pastebimas ir kviečiamas dalyvauti įvairiuose išliekamąją vertę turinčiuose projektuose bei parodose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų: 2016 m. dalyvauta tarptautinė akvarelės bienalėje „Baltijos tiltai, tarptautinėje konkursinėje parodoje „Fabriano in Acquarello“, „LINK“, Lietuvos dailininkų sąjungos projekte „LDS 100-mečio kolekcija 2018“ ir kt. G. Rudokas yra ne tik aktyviai kuriantis dailininkas, bet ir ilgametis dailės pedagogas. Veda dailės užsiėmimus suaugusiems, rengia jų parodas, bendradarbiauja meninio ugdymo projektuose.

Kultūros ir meno premijos (po 1000 Eur) bus teikiamos rugsėjo pradžioje, vieta ir laikas bus patikslinti.

Panevėžio miesto savivaldybės
Komunikacijos skyriaus informacija