Bernatoniai, Panevėžio r. G. Lukoševičiaus nuotrauka

Bernatonių krašto e. leidinys

Bernatonių bendruomenė baigė įgyvendinti projekto „Prisijungusi Lietuva“ konkurso lėšomis finansuojamą projektą „Bernatonių krašto e. leidinys“. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos bendruomenes, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas (IRT), dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Konkurso iniciatorius – projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, konkurso rengėjai – VšĮ Baltijos edukacinių technologijų institutas ir Nacionalinė distancinio mokymo asociacija.

Įgyvendinto projekto tikslas – skatinti elektroninę leidybą (išleisti e. albumą) pasiektas. E. leidyba Lietuvos bendruomenių veikloje dar mažai žinoma ir beveik nenaudojama. Ši projekto veikla leis Bernatonių bendruomenei tapti labiau žinoma. Įgyvendinant projektą, sukurtas naujas Bernatonių krašto e. albumas, įsigytos teisės į interneto svetainės adresą www.bernatoniai.lt. Leidinį parengė vizualaus marketingo studija „Guvus“.

Šiandien, kai projektas jau yra įgyvendintas, apsilankius www.bernatoniai.lt svetainėje galima rasti tik nuorodą į sukurtą e. leidinį ir bendruomenės kontaktinius duomenis. Galima teigti, kad bendruomenės darbas čia tik prasideda. Esant galimybei, bus parengta naudinga ir informatyvi interneto svetainė, atsiras naujų funkcijų, vis daugiau bendruomenės narių bus įtraukiami į informacijos skelbimą svetainėje. Tikimasi, kad šis projektas leis ir toliau plėtoti bendruomenės veiklą elektroninėje erdvėje, bus sudarytos geresnės bei patogesnės sąlygos bendrauti ir bendradarbiauti. Tokiu būdu į bendruomenės veiklas bus įtraukiami nauji nariai bei mažinama skaitmeninė atskirtis. Internetinėje svetainėje viešinant e. leidinį, bendruomenės organizuojamus renginius, paslaugas ir kitas vykdomas veiklas bus siekiama sukurti bendruomenei ir jos teikiamoms paslaugoms teigiamą įvaizdį bei didinti Bernatonių kaimo patrauklumą.

Bernatonių bendruomenės informacija