Konferencija „Rokiškio krašto atminties kultūros akiračiai: Mykolas Römeris ir Römerių giminė“

2020 m. spalio 15 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis) vyks konferencija „Rokiškio krašto atminties kultūros akiračiai: Mykolas Römeris ir Römerių giminė“ skirta Mykolo Römerio 140-osioms gimimo metinėms.

PROGRAMA
 
1000 val. Koplytstulpio Mykolui Römeriui (autoriai Rimantas ir Stanislovas Zinkevičiai) jo gimtajame Bagdoniškyje atidengimas:
 • Eimantas Novikas (Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekanas)
 • Jadvyga Vitkauskienė (Römerių giminės atstovė)
 • Leonardas Šablinskas (Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas)
Mykolo Römerio atminimo įamžinimo iniciatyvos Obelių gimnazijoje.
 • Obelių gimnazijos II gimn. klasės moksleiviai 
1300 val. Konferencijos atidarymas (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis).
 • Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas         
1315 val. Mykolas Römeris – praeities metraštininkas ir analitikas.
 • Dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas)
1335 val. Römeriai ir Bagdoniškio dvaras.
 • Dr. Jolanta Širkaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
1400 val.   Mykolas Römeris kaip teisėjas.
 • Doc. Gintaras Šapoka (Mykolo Römerio universitetas)
1420 val. Kavos pertraukėlė
 
1450 val. Mykolas Römeris Lietuvos Nepriklausomybės Akto paraštėse.
 • TadasValančius (Mykolo Römerio universitetas)
1510 val. Lietuvių tautinio sąjūdžio idėjos M. Römerio veikale „Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą“.
 • Vilė Sarulienė (Rokiškio krašto muziejus)
1520 val. Senųjų nuotraukų parodos „Tarpukario bajorai“ pristatymas.
 • Kazimieras Mackevičius (Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga)
1540 val.  Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.
 • Alicija Matiukienė (Rokiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos informacija