Etnologė Gražina Kadžytė. R. Vilčinskienės nuotrauka

Smėlėtais ramybės takeliais virtualiai

Kupiškio krašte, garsiame senovės tradicijomis, savita tarme, etnografija ir įdomia istorine praeitimi, jau nuo neatmenamų laikų gyveno, dirbo, kūrė žmonės. Kaupti susistemintą informaciją apie žymius šio krašto žmones, jų veiklą, visada buvo svarbi viešosios bibliotekos darbo sritis. Trumpos kupiškėnų biografijos pateikiamos bibliotekos internetinėje svetainėje, Kraštotyros ir edukacijos skyriuje kaupiami jų gyvenimą ir veiklą atspindintys dokumentai.

Kupiškio žemė saugo ir šiame krašte gimusių, gyvenusių, iškilius veiklos pėdsakus palikusių ne tik Kupiškio krašte, Lietuvoje, bet ir už jos ribų, žymių žmonių atminimą. Praėjusį rudenį gimė sumanymas suregistruoti šių žmonių palaidojimo vietas, sukurti dar vieną inovatyvią bibliotekos paslaugą, suaktyvinti kraštotyrinę veiklą. Parašius projektą „Smėlėtais ramybės takeliais: interaktyvi kelionė“ ir gavus dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą bei parėmus Kupiškio rajono savivaldybei, planai pamažu virto realiais darbais.

Pasitelkus viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojus, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus, kraštotyrininkus, savanorius, seniūnijų darbuotojus, skautus, surinkta informacija apie žymių žmonių palaidojimo vietas. Lankytasi kapinėse, sutvarkytos apleistos ar menkai prižiūrimos kapavietės, jos nufotografuotos. Parengtos trumpos šių žmonių biografijos. Visą susistemintą medžiagą UAB „Ieškok komunikacijos“ komanda sukėlė į virtualų žemėlapį „Ramybės takais: interaktyvi kelionė“, kuris prieinamas Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje po kortele „Kraštotyra“ išsiskleidusiame meniu pasirinkus „Ramybės takais: interaktyvi kelionė“ arba Google paieškos lauke įrašius žemėlapio pavadinimą.

Žemėlapyje: 24 kapinės ir 4 bažnyčių šventoriai. Iš viso užfiksuotos ir pateikiamos 76 žmonių palaidojimo vietos. Tai įvairių profesijų, savo darbu, kūryba ar visuomenine veikla garsinę savo kraštą Anapilin iškeliavę žmonės: aktoriai, rašytojai, knygnešiai, mokytojai, gydytojai, fotografai, tautodailininkai, architektai, muzikantai, kunigai, kraštotyrininkai, kaimo šviesuoliai, visuomenės veikėjai, savo krašto patriotai ir dar daugelis kitų.

Prie Kupiškio miesto senųjų civilinių, Šimonių miestelio, Palėvenės miestelio ir Stračnių kaimo kapinių, kuriose ilsisi daugiausia žymių žmonių, pastatytos informacinės lentelės su QR kodais užšifruota informacija apie tose kapinėse palaidotas iškilias asmenybes.

Sukurta nauja viešosios bibliotekos inovatyvi paslauga, leidžianti virtualiai aplankyti Kupiškio rajono kapinėse palaidotų žymių žmonių amžinojo poilsio vietas, pristatyta baigiamajame projekto renginyje. Spalio 13 dieną vyko seminaras „Ramybės takais: mirusiųjų pagerbimo papročiai Lietuvoje“, kurio metu lektorė etnologė Gražina Kadžytė išsamiai apžvelgė mirties ir gyvenimo sampratą tautosakoje bei tradicinėje pasaulėžiūroje, besikeičiančias gedulo, laidojimo tradicijas, mirusiųjų atminimo ir pagerbimo papročių tvarumą bei raiškų įvairovę.

Pamažu gamta velkasi rudens rūbą, o krentantys lapai primena, kad artėja lapkričio mėnuo ir viena gyviausių šventinių tradicijų Lietuvoje – Vėlinių tradicija. Šia proga bibliotekininkai dar kartą aplankys interaktyviame žemėlapyje minimų žmonių amžinojo poilsio vietas, uždegs atminimo žvakutes.

Kviečiame apsilankyti viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje ir virtualiai pakeliauti ramybės takeliais.

Informaciją parengė
Jolanta Vosylienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus metodininkė
Projekto vadovė