Kviečiame į konferenciją „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“

Lapkričio 5 d. (ketvirtadienį) Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia į XXII konferenciją „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“. Konferencija vyks Panevėžio kolegijos aktų salėje (Klaipėdos g. 3. II aukštas). Tiesioginę transliaciją stebėkite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook profilyje https://www.facebook.com/panevezio.muziejus. Transliacijos pradžia 10.00 val.

Tai tradicinis renginys, organizuojamas nuo 1998 metų. Kiekvienais metais į Panevėžio miesto ir regiono istoriją siūlome pažvelgti gilindamiesi į vis naują temą. Šių metų konferencija skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Joje bus nagrinėjami XX a. 7–9 dešimtmečių pasipriešinimo sovietinei ideologijai judėjimai, individualūs protesto atvejai bei 7 dešimtmetyje atsiradusios alternatyvios kultūros raiškos formos, sukurtos laisvės idėjas propaguojančio jaunimo.

Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, muziejininkai, kitų atminties institucijų atstovai, kurių tyrimo laukas apima minėtą problematiką. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė dr. Ainė Ramonaitė bendrai apžvelgs XX a. 7–9 dešimtmečių antisovietinio pasipriešinimo judėjimus, Vilniaus universiteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis aptars sovietmečiu prasidėjusį Žmogaus teisių sąjūdį ir Lietuvos Helsinkio grupės veiklą. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė dr. Nerija Putinaitė pristatys atliktą tyrimą apie politinio prisitaikymo ir pasipriešinimo sovietmečiu ribas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė pasidalins tyrimo apie Panevėžio krašto tikinčiųjų teisių suvaržymus, fiksuotus sovietmečiu pogrindyje leistoje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“, rezultatais. Vilniaus universiteto docentė dr. Egidija Ramanauskaitė pateiks hipių judėjimo sovietinėje Lietuvoje ir JAV lyginamąją analizę, aprėpdama platesnį hipių judėjimo Vakarų ir socialistinėse šalyse kontekstą. Publicistė Nomeda Simėnienė, remdamasi jos pačios surinkta medžiaga ir interviu, skaitys pranešimą apie aptariamo laikotarpio Panevėžio hipius. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkė Emilija Raibužytė-Kalninienė aiškinsis antisovietinės protesto akcijos, kurią Biržuose įvykdė jauni žmonės, minėdami Romo Kalantos susideginimo Kaune metines, aplinkybes ir pasekmes. Vilniaus dailės akademijos docentė dr. Ramutė Rachlevičiūtė konferencijoje nagrinės panevėžiečių menininkų, laisvamanių Stasio Petrausko ir Rimo Idzelio kūrybą, sovietmečiu balansavusią ant oficialumo ir neoficialumo ribos, ir jos įtaką tuometiniam meno pasauliui. Latvijos okupacijos muziejaus Audiovizualinio archyvo specialistė Evita Feldentāle supažindins su muziejuje saugomu Audiovizualiniu archyvu ir aptars keletą antisovietinio pasipriešinimo atvejų Latvijoje, pasinaudojusi šių įvykių dalyvių pasakojimo vaizdo įrašais, saugomais Latvijos okupacijos muziejuje.

Renginyje pristatysime išleistą konferencijos pranešimų leidinį.

Konferencijos programa

Informaciją parengė
Donatas Juzėnas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas