Jonas Jablonskis 1919 m. Vilniuje (Kaune?). Jablonskio raštai. T. IV. Kalbos dalykai. Red. Juozas Balčikonis. Kaunas, 1935. Įkl. tarp 64–65 psl.

Konferencija skirta 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms

Gruodžio 11 d. 10 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos „YouTube“ kanale kviečiame žiūrėti 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms skirtą konferenciją „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“. Konferenciją organizuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos draugija, komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“ ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

„Panevėžiečiams ši sukaktis yra labai brangi, nes Jono Jablonskio palikti pėdsakai yra ryškūs 1906–1908 m. dirbant lietuvių kalbos mokytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje ir kartu daiginant gimtosios kalbos sėklą tuometinės Panevėžio realinės mokyklos moksleivių širdyse. Įdomu, kad tais metais J. Jablonskio mokiniais seminarijoje buvo Antanas Vireliūnas, Jonas Murka, Kazimieras Ubeika ir kiti, vėliau pratęsę savo didžiojo Mokytojo darbus. Panevėžyje J. Jablonskis susipažino su Juozu Balčikoniu ir paskatino jį rinktis filologo kelią“ sakė komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė Lionė Lapinskienė.

Konferencijos metu išgirsite pranešimus apie bendrinės lietuvių kalbos kūrėjo, mokytojo, patrioto, visuomenininko J. Jablonskio veiklą Lietuvos valstybės kūrimo darbuose, Panevėžio dūmoje, jo atmintį Panevėžio kolegijoje, Juozo Balčikonio gimnazijoje, jo mokinius, bendražygius ir įkvėpėjus bei leksikografinį palikimą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė savo pranešime supažindins su atsiminimais apie Joną Jablonskį, saugomais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Pranešimų trukmė 15–20 min.

Dalyvauti

PROGRAMA

Sveikinimo žodis
Prof. Dr. Genovaitė Kačiuškienė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė

Sveikinimo žodis
Audronė Palionienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai

Mažvydas – Jablonskis – ?
Audrys Antanaitis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas

Jonas Jablonskis Lietuvos valstybės kūrimo darbuose
Dr. Arvydas Vidžiūnas, Jono Jablonskio premijos laureatas (2020 m.), Vilniaus zanavykų bendrija

Leksikografinis Jono Jablonskio palikimas
Dr. Vilija Sakalauskienė, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja 

Jonas Jablonskis – Juozas Balčikonis – Petras Būtėnas                                                                          
Lionė Lapinskienė, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė

Jonas Jablonskis Panevėžyje 1906–1908 m.
Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius

Jono Jablonskio veikla Panevėžio dūmoje
Dr. Arūnas Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius

Atsiminimai apie Joną Jablonskį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose
Greta Kėvelaitienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vadovė

Jono Jablonskio atminimas Panevėžio kolegijoje
Vilija Raubienė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja

Diskusijos, konferencijos apibendrinimas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija