Juozas Kėdainis dirbtuvėje prie darbų. 1939 m. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Juozo Kėdainio rankraščių fondas F-10

Kupiškėnui skulptoriui Juozui Kėdainiui – 105

Šių metų gruodžio 31 d. minėsime skulptoriaus Juozo Kėdainio 105-ąsias gimimo metines. Juozas Kėdainis gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškyje (Kupiškio r.) Angelės Balaišytės ir Justino Kėdainio šeimoje. 1924–1929 m. lankė Migonių pradžios mokyklą. 1929–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.

1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo plastinio meno dalykų mokytojo kvalifikaciją. Baigiamasis jo darbas – bareljefas „Ganykloje“.

1944 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.

1946 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. 1952 m. Vilniaus valstybinio dailės instituto Piešimo katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1970 m. – profesorius. 1958 m. apdovanotas LTSR Valstybine premija už skulptūrą „Arklininkas“. 1965 m. suteikiamas Lietuvos liaudies dailininko vardas.

Gyveno Kaune, Vilniuje turėjo dirbtuves. Mirė 1998 m. lapkričio 12 d. Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse.

J. Kėdainis buvo sukaupęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kurios pagrindą sudarė meno literatūra, išleista įvairiose pasaulio šalyse. 2001 m. vykdant skulptoriaus valią, sesers Bronės Kėdainytės pastangomis Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduota didelė dalis šios bibliotekos – 4 000 egzempliorių knygų. Be knygų bibliotekai padovanota daug rankraštinių dokumentų: eskizai, užrašų knygelės, nuotraukos ir laiškai. Visas šis neįkainuojamas palikimas yra tvarkomas ir saugomas.

2005 m. Kupiškio kraštui padovanota beveik pusantro šimto J. Kėdainio skulptūrų ir jos patikėtos saugoti Kupiškio etnografijos muziejui. 2005 m. prie gimtosios sodybos Karaliūniškyje atidengta atminimo lenta.

Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Krantinės g. 24, Kupiškis) eksponuojama fotografijų paroda „Gimtojo kaimo dainius“. Kviečiame apsilankyti virtualiose parodose apie J. Kėdainį ir susipažinti su jo darbais:

Juozas Kėdainis – kelias į meno pasaulį
Skulptoriaus Juozo Kėdainio portretinės nuotraukos
Žmogaus portretas Juozo Kėdainio eskizuose
Skulptoriaus Juozo Kėdainio eskizai iš užrašų knygelių

Nuotraukoje – Juozas Kėdainis dirbtuvėje prie darbų. 1939 m. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Juozo Kėdainio rankraščių fondas F-10

Parengta pagal Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informaciją