Panevėžio kraštotyros muziejaus išleisti skirtukai, iliustruoti muziejuje saugomų J. Zikaro kūrinių reprodukcijomis. G. Kartano nuotrauka

2021-ieji – skulptoriaus Juozo Zikaro metai

Šiais metais minėsime 140-ąsias Juozo Zikaro (1881 11 18 – 1944 11 10) – vieno pirmųjų profesionalių ir garsiausių XX a. pirmos pusės lietuvių skulptorių, daugelio nepriklausomos Lietuvos simboliais tapusių kūrinių autoriaus, kilusio iš Panevėžio krašto (Paliukų k., Pumpėnų valsč.) – gimimo metines. Šimtas metų sueina bene žymiausiai jo skulptūrai „Laisvė“.  Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė skulptoriaus J. Zikaro metais.

J. Zikaro gyvenimo kelias glaudžiai susijęs su Panevėžiu. 1919–1928 m. jis čia gyveno ir kūrė, dirbo dailės mokytoju Panevėžio valstybinėje gimnazijoje bei Mokytojų seminarijoje. 1928 m. tuometinio švietimo ministro kvietimu jis persikėlė į Kauną, dirbo Kauno meno mokykloje, 1944 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

Palaužtas sovietinio saugumo persekiojimų ir tardymų, J. Zikaras tragiškai mirė 1944 m. lapkričio 10 d., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

J. Zikaro kūrybai būdingi realizmo, akademizmo (ankstyvajai – impresionizmo) bruožai, kūriniai harmoningų formų, dažniausiai ekspresyvios lipdybos, pagrindinės temos – lietuvių tautos laisvės idealai, kaimo žmonių gyvenimas.

J. Zikaras – 1924, 1936 ir 1938 m. lito ir cento monetų serijų autorius. Daugiausia sukūrė portretinių biustų iš bronzos, figūrinių kompozicijų, religinių skulptūrų, antkapinių paminklų, skulptūrų ir reljefų interjerams bei eksterjerams, medalionų, medalių (Lietuvos nepriklausomybės medalis 1928 m.). Sukūrė grafikos ir tapybos darbų.

Gausus dailininko kūrybinis palikimas saugomas muziejuose, bibliotekose, bažnyčiose. Skulptoriaus dukters Alytės pastangomis Kaune, J. Zikaro name, įrengtas memorialinis muziejus.

Panevėžio kraštotyros muziejaus fonduose saugoma per 65 vnt. eksponatų, pristatančių skulptoriaus kūrybinę veiklą bei asmenybę. Eksponatai kaupti nuo pat muziejaus įkūrimo 1925 m. Tai skulptūros ir  reljefai iš bronzos, gipso, jo sukurti medaliai ir medalionai, vienas  tapybos darbas, fotografijos su J. Zikaro kūrybos ir gyvenimo vaizdais, skulptoriaus darbo stalas. Unikaliausias iš saugomų kūrinių – Nepriklausomybės paminklo, skirto Panevėžio miestui, projektas (1925 m.).

Minėdamas J. Zikaro 140-ąsias gimimo metines, Panevėžio kraštotyros muziejus pristatys šią neeilinę asmenybę savo renginiuose. Taip pat muziejus išleido knygų skirtukus – 2021 m. kalendoriukus, iliustruotus Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomų J. Zikaro kūrinių reprodukcijomis. Pasibaigus karantinui, kai muziejus atvers duris lankytojams, jie galės gauti šį skirtuką-kalendoriuką dovanų.

Iliustracijoje – Panevėžio kraštotyros muziejaus išleisti skirtukai, iliustruoti muziejuje saugomų J. Zikaro kūrinių reprodukcijomis. G. Kartano nuotrauka

Informaciją parengė
Rasa Stružienė
Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų saugotoja