Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorius

Panevėžio rajono viešoji biblioteka parengė 2021 metų „Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorių“.

2021 m. kovo 30 d. sukaks 160 metų, kai Puziniškyje gimė (1861) rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. paskelbė Juozo Zikaro metais. Minėsime skulptoriaus Juozo Zikaro 140-ąsias gimimo metines. 

2021 m. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai išskirtiniai – 70  metų, kai įsteigta (1951) Panevėžio rajoninė biblioteka.

2021 m. paminėsime ir daugelio kitų Panevėžio rajono žmonių vardus, kurie savo darbais garsino ar dabar garsina Panevėžio rajoną ir Lietuvą. Prisiminsime žymias Panevėžio rajonui datas, svarbius įvykius.

Visas datas rasite: http://www.panrbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastotyros-kalendorius 

Sudarant kalendorių naudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, bibliografiniai, informaciniai, periodiniai leidiniai, bibliotekos kraštotyros kartoteka, elektroninės duomenų bazės.

Informaciją parengė
Vidmanta Trečiokienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka