Virtuali paroda žymiai Biržų kraštietei Stefanijai Ladigienei atminti

2021 m. sausio 23 d. minėsime Lietuvos visuomenės veikėjos, pedagogės, publicistės, Lietuvos Respublikos III Seimo narės Stefanijos Ladigienės 120-ąsias gimimo metines. Šiai sukakčiai pažymėti Lietuvos ypatingasis archyvas pristato virtualią parodą „Tegu dvasios nevaržo kūno varžtai“.

Stefanija Paliulytė-Ladigienė, 1918 m. iš evakuacijos Rusijoje grįžusi į Vilnių, pradėjo dirbti banke, dirbo ir Jono Jablonskio sekretore. Persikėlusi į Kauną Lietuvos universitete studijavo filosofiją, pedagogiką, psichologiją ir sociologiją, dirbo laikraščio „Lietuva“ redakcijoje, redagavo pirmuosius žurnalo „Moteris“ numerius, moterų ateitininkių žurnalą „Naujoji vaidilutė“. Savo straipsniuose S. Ladigienė deklaravo feministines pažiūras, skelbė, kad moterys turi sugebėti pačios užsidirbti pragyvenimui, turėti savo nuomonę, kiek įmanoma stengtis daugiau lavintis. 1926 m. ji buvo išrinkta į  Lietuvos Respublikos III Seimą, o 1927 m. su šeima persikėlė gyventi į Gulbinėnų dvarą (Biržų aps., Krinčino vls.), kur jos vyras į atsargą išėjęs Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas Kazys Ladiga buvo įkūręs pavyzdinį ūkį. Čia S. Ladigienė toliau rašė straipsnius, rengė ir vedė kursus kaimo moterims įvairiose Lietuvos vietose, organizavo vietos gyventojų meno saviveiklą, paruošė gimnazijai savo šešis vaikus.

1940 m. vasarą, prasidėjus sovietinei okupacijai, K. Ladiga buvo areštuotas, išvežtas į Rusiją, o 1941 m. pabaigoje sušaudytas.

Po vyro arešto S. Ladigienė su vaikais persikėlė gyventi į Vilnių. 1944 m. ji, nepaisydama rizikos, savo namuose slėpė iš Kauno geto pabėgusią Ireną Veisaitę, taip išgelbėdama ją nuo mirties. 1946 m. kovo mėn. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) S. Ladigienė buvo suimta, skiriant jai 10 m. laisvės atėmimo bausmę, konfiskuojant turtą ir 5 metams suvaržant jos politines teises. S. Ladigienė kalėjo Pečioros, Taišeto lageriuose, o 1955 m. pabaigoje paleista iš įkalinimo įstaigos buvo išsiųsta į tremtį Irkutsko srityje, kur tremtyje gyveno jos sūnūs. Į Lietuvą ji grįžo 1957 m.

S. Ladigienė mirė 1967 m., palaidota Vilniaus Saltoniškių kapinėse. Po mirties ji buvo apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, jai suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.

Parodoje eksponuojami Stefanijos Ladigienės ir Kazio Ladigos baudžiamosiose bylose, jų vaikų Algio Marijono Ladigos ir Benedikto Pijaus Ladigos tremties bylose saugomi dokumentai, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai bei nuotraukos ir dokumentai iš S. Ladigienės anūko Lino Ladigos asmeninio archyvo.

Parodos kuratorius – Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija