Bibliotekos skaitmeninimo paslaugos tarsi kelionė laiko mašina

Bibliotekos paslaugos jau seniai neapsiriboja vien knygų išdavimu. Viena iš lankytojams mažiau žinomų paslaugų yra retų leidinių skaitmeninimas. Bendradarbiaudamas su Panevėžio regiono bibliotekomis, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninis skaitmeninimo skyrius nuo 2016 metų vykdo dokumentinio kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo veiklas. 

Vienas šio skyriaus bendradarbiavimo projektų – laikraščio „Tėvynė“ (1962–1966 m. numerių) skaitmeninimas Panevėžio rajono bibliotekai. Darbai prasidėjo 2017 m., o praėjusiais metais buvo suskaitmeninta 616 vaizdų iš 1966 m. laikraščio laidos.

„Tėvynė“ pradėta leisti 1962 m. Panevėžyje kaip Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis. Pirmasis laikraščio redaktorius buvo Leonardas Grubinskas, o redakcija darbavosi tuometinėje R. Čarno (dabar Vasario 16-osios) gatvėje. Laikraštis pasirodydavo tris kartus per savaitę, deja, jo tiražas nenurodytas. Nors laikraštyje buvo apžvelgiamos žemės ūkio gamybos problemos ir rajono žemdirbių gyvenimas, tekstuose atsispindėjo vienas iš pagrindinių laikraščio tikslų – aktyviai kovoti už TSKP iškeltų uždavinių įgyvendinimą ir tęsti tarybinės spaudos tradicijas.

Kviečiame pasižvalgyti po skaitmenintus laikraščio „Tėvynė“ numerius ir nusikelti laiku į Panevėžį prieš beveik šešiasdešimt metų!

Skaitykite laikraštį „Tėvynė“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija