Bitės gimtadieniui – poetės eilės

Minint jubiliejinį gimtadienį ypatingas sveikinimas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – bibliotekos darbuotojos, poetės Elvyros Pažemeckaitės sukurtas eilėraštis.

Ją įkvėpė žymaus fotomenininko Balio Buračo fotografija, datuota 1929 m., kurioje įamžinta skalbianti moteris ir lietuviškų darželių grožis. Gabrielę Petkevičaitę-Bitę poetė įvardija didžiąja skalbėja – Lietuvos dvasios švarintoja, rasdama asociacijas tarp Gavėnios apsivalymo darbų ir rašytojos knygų, jos mokymo, išminties.

Didžioji Skalbėja

Bitele, Gavėnios Moterie,
Vis apsiskraidai po Lietuvą
Iš savo avilio
Aplipę kojelės sunkiais „Karo metų dienoraščiais“,
„Mūsų kovom ir vargais“
Kyla sparneliai plazdėdami vis „Ad astra“
Virš šiaudinių pirkių stogų
Virš basakojų vaikų
Virš rėčkų, dubenų, pilnų žlugtų
Šluojasi, skalbiasi Lietuva
Lyg Buračo fotografijoj
Račiupėnų kaime
Ar Fragonard paveiksle „Didžioji skalbėja“
Pagaus Gavėnios vėjas staltieses ir paklodes
Palaimins saulė iš dangaus
Juodžemio darželius
Išpuoštus baltų akmenėlių širdim
Dar ant pilkos žemės krūtinės…
Ach Bitele, Bitele,
Skalbi Lietuvą ir vis neatskalbi
Ordinais ji tave nusagstė ir tebesagsto
O tu tik pakeli akis nuo savojo žlugto
Ir sakai –
„Gyvenu kaip visuomet,
Gera viltimi, rankų nenuleisdama.
Nors kasdien šalčiau darosi šiam pasaulyje…
Trūksta idėjos draugų.“

Elvyra Pažemeckaitė
2021 m. kovo 18 d.