Veiklų ciklas 160-osioms Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metinėms paminėti

Kas buvo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė? Rašytoja. Švietėja. Pedagogė. Filantropė. Kultūros ir visuomenės veikėja. Feministė. Sesuo, buvusi kaip mama savo jaunesniesiems broliams ir seseriai. Sergančiųjų ir silpnųjų globėja. Bitininkė. Žolininkė. Moteris, nugalėjusi save ir peraugusi savo laiką. Jos vardas puošė itin kuklų trapų kūną, kuriame, rodos, slypėjo neparėpiama stebuklinga visata.

Nors pasikeitus kalendoriams vis dar kyla ginčų, kurią datą – kovo 18, 30 ar 31 – reikėtų laikyti tikrąja Bitės gimimo diena, tai nei kiek netrukdo svarbiam minėjimui. Šiais metais švenčiame 160-ąsias G. Petkevičaitės-Bitės gimimo metines ir vienos dienos jos didžiai asmenybei pagerbti vargu ar pakaktų. Bitė buvo visokia, tad ir jos jubiliejų biblioteka minės plačiu spektru veiklų ir renginių.

„visaTA BITĖ“ planuojamos veiklos:

Kovo 18 d. I a. erdvėse – leidinių paroda „O, kad mes taip suprastume savo pareigas visuomenei, kaip jas suprato Gabrielia Petkevičiūtė“, – Juozas Tumas Vaižgantas“. Eksponuojami įvairių autorių, kolegų, draugų, bendražygių leidiniai apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.

Kovo 18 d. – interaktyvus internetinis testas „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui“.

Kovo 30 d. I a. stenduose – dokumentų paroda „…vis ieškojau gilesnio turinio…“, skirta Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Eksponuojami autorės kūriniai, straipsniai, rankraščiai, laiškai, apdovanojimų pažymėjimai ir raštai, kiti dokumentai iš Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto bibliotekos.

Kovo 30 d. 11 val. – virtualus pokalbis „Bitė – mano sielos sesė“, skirtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms ir prof. Onos Voverienės knygos „Bajoraitė Gabrielė“ pristatymas. Dalyvauja Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus vadovė Bronė Slapšienė, medikė, knygų autorė, visuomenės veikėja Liudvika Knizikevičienė, bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė ir vedėja Elvyra Pažemeckaitė.

Ekspozicijos „Mamos Bitės aruodai“ atidarymas. Tai nauja memorialinė erdvė, skirta rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Didžiąją asmenybę čia primins iš Panevėžio kraštotyros muziejaus gauti autentiški daiktai, sukuriantys jos darbo kambario fragmentą. Ekspozicijoje taip pat rasite Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos senųjų spaudinių lobyną. Septyni ekspozicijos aruodai supažindins su knygomis, žurnalais ir laikraščiais, išleistais Lietuvoje ir užsienyje nuo 18-ojo amžiaus iki 20-ojo amžiaus trečiojo dešimtmečio. Čia išvysite ir seniausią bibliotekoje saugomą knygą!

Šiais metais numatoma išleisti 2 leidinius: Raimundo Klimavičiaus nuotraukų albumą G. Petkevičaitei-Bitei, Giedrės Rakauskienės knygelę vaikams apie G. Petkevičaitę-Bitę.

Numatomos išvykos G. Petkevičaitės-Bitės atminimo keliais. Planuojama aplankyti įsimintinas ir rašytojai artimas vietas Panevėžyje, Puziniškyje, Rozalime, Joniškėlyje. Šios kelionės bus filmuojamos ir vėliau sujungtos į dokumentinį filmą.

Aktorės Eleonoros Matulaitės sukurto filmo „Prakalbome“, kaip G. Petkevičaitė-Bitė režisavo pirmąjį lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“, pristatymas numatomas surengti, kai bus panaikinti karantino apribojimai.

Gruodžio 1 d. kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centru, Lietuvių išeivijos institutu, Lietuvos istorijos institutu planuojame surengti XXI mokslinę konferenciją „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“, skirtą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms metinėms paminėti. 

Prie jubiliejaus minėjimo prisideda ir Panevėžio rajono bibliotekos. Jos rengs virtualius pristatymus, parodas ir net žaidimą Gabrielei Petkevičaitei-Bitei atminti. Išsamesnę informaciją apie Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir kitų rajono bibliotekų planuojamas veiklas rasite čia.

Pažinkime visą G. Petkevičaitę-Bitę. Pasinerkime į dar neatrastą jos asmenybės visatą!

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija