Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus knygos „Seno kunigo pasakojimai“ pristatymas

Balandžio 15 d. 10 val. kviečiame į virtualų monsinjoro Juozapo Antanavičiaus knygos „Seno kunigo pasakojimai“ pristatymą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos „YouTube“ kanale. Dalyvauja knygos autorius monsinjoras Juozapas Antanavičius, vyskupas Jonas Kauneckas, Maugarų k. gyventoja Donata Rudienė, bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotoja Ilona Mažylytė. Girdėsite knygos sudarytojos ir redaktorės dr. doc. Irenos  Rameneckienės ir dr. Aldonos Vasiliauskienės įžvalgas. Pokalbį moderuos bibliotekos renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė.

„Daugelis mano draugų, draugių, prietelių galvoja, kad nugyvenau sudėtingą ir ilgą gyvenimą. Jų nuomone, kai ką ir gero padariau, ypač Panevėžiui. Neabejoju – šie žmonės supras, kodėl rašiau prisiminimus. Nedvejoju – bus ir tokių, kurie iš mano knygos tik pasišaipys: ,,Dar kartą pasigyrė!“ Atkištadančių, net ir aukštas pareigas užimančių, daug per gyvenimą sutikau. Kiekvieno valia savo dantį galąsti ir kaišioti! Juk ir poetui Maironiui iš prolenkiško nusistatymo viršininkų ir jų pavaldinių teko patirti intrigų, apkalbų, šmeižtų… O aš gi ne Maironis! Antra vertus, kas jiems draudžia girtis, jeigu ką nors gero nuveikė?“ – knygos pratarmėje teigia monsinjoras J. Antanavičius, pokalbio metu pasidalinęs savo gyvenimo prisiminimais.

„Kas man, kaip knygos redaktorei, krito į akis? Pirmiausia – tai aiški ir tiksli, gana taisyklinga ir žodinga kalba. Žavėjo tai, kad autorius rašydamas galvojo ne vien apie pasakojimo tikslą, bet ir adresatą, kad kuo aiškiau ir įtaigiau perteiktų jam informaciją, emocijas ir kt. Čia įžvelgiu pamokslų, kuriems visą gyvenimą buvo ruošiamasi ir kurie buvo sakomi žvelgiant parapijiečiams į akis, t. y. bendraujant akimis, pėdsakus.

Antras žavesys – pasakojimų temų įvairovė, kurią glaustai apžvelgiau knygos anotacijoje, išspausdintoje ant knygos viršelio nugarinės pusės. Turiu prisipažinti – sužinojau be galo daug įdomių dalykų iš Panevėžio miesto ir krašto, atskirų Šiaurės ir Rytų Lietuvos vietovių istorijos. Gėrėjausi žmonėmis ir jų tarpusavio santykiais,“ – taip šią knygą yra pristačiusi dr. doc. Irena Ramaneckienė.

Vyskupas Jonas Kauneckas teigė, kad monsinjoras J. Antanavičius savo knygoje labai patraukliai ir vaizdingai pasakoja apie gyvenimą, kad ji sudomina visus, kam patenka į rankas. „Pats rašau prisiminimus ir žinau, koks tai sunkus darbas. Kaip reikia pasverti kiekvieną žodį, kad kas nors neįsižeistų,“ – sakė vyskupas.

Dr. Aldona Vasiliauskienė yra apžvelgusi monsinjoro J. Antanavičiaus ilgą tarnystės Dievui ir žmonėms kelią Panevėžio, Antašavos, Upytės bažnyčiose, kur jis darbavosi vikaru, klebonu, dekanu, rezidentu. Pradėjęs darbą sovietinės okupacijos metu, sulaukė Nepriklausomybės ir dirbo 27 metus (su priverstine daugiau trejų metų pertrauka) iki palaužė sveikata. Sunkiai susirgęs, nuo 2017 m. ir pats tapo globojamas savo pastatytuose Šv. Juozapo globos namuose. Be tiesioginio dvasininko darbo J. Antanavičius turėjo ir kitų veiklos krypčių, kurių visos baigėsi mecenatoryste.

Bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotoja Ilona Mažylytė pristatė mons. J. Antanavičiaus turtingą knygų kolekciją, kurią jis dovanojo Bitės bibliotekai 2007 metais. Tai apie 5000 leidinių religijos, filosofijos, kultūros, teisės, švietimo, gamtos mokslų ir kitomis temomis, grožinės literatūros kūrinių. Daug leidinių su autografais. Knygos keliomis užsienio kalbomis, leistos įvairiose šalyse.

Nepraleiskite progos išgirsti gyvą knygos autoriaus žodį ir visų, skaičiusių „Seno kunigo prisiminimus“, įžvalgas. Tikimės, kad šis leidinys, kurį rasite bibliotekoje, sudomins ir jus.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija