Tarptautinė mokslinė konferencija kalbininkui, etnologui, pedagogui Petrui Būtėnui pagerbti

2021 m. balandžio 27 d. 11 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje nuotoliniu būdu (tiesioginė transliacija per „YouTube“) organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“. Tai bene vienas solidžiausių Lietuvių kalbos dienų, jau ne vienus metus vykstančių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva, renginių Panevėžio regione.

Konferencijos „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“ programa

Peržiūrėti konferencijos programą

 

Dalyvauti konferencijoje

Ši konferencija svarbi ir lietuvių kalbotyros istorijai kaip pirmasis toks iškilus renginys, skirtas kalbininko, etnologo, pedagogo Petro Būtėno (1896 06 27–1980 10 04), kilusio iš Dovydų k. (Pasvalio r.), nuo 1925 m. gyvenusio ir dirbusio Panevėžyje, 1944 m. vasarą pasitraukusio į Vakarus, atminimui pagerbti ir iki šiol beveik netyrinėtam kūrybiniam ir moksliniam palikimui įvertinti.

Pranešimus konferencijoje skaitys mokslininkai lingvistai ir kalbos bei kultūros istorija besidomintys tyrėjai iš Latvijos universiteto (akad. dr. Anna Stafecka, Latvių kalbos institutas; asoc. prof. dr. Edmundas Trumpa, Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyrius), Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė; darbuotojai dr. Agnė Čepaitienė, Aidas Gudaitis, dr. Violeta Meiliūnaitė, dr. Vilija Ragaišienė), Lietuvių kalbos draugijos (pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lituanica“; Lionė Lapinskienė, Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius) ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (Sigitas Kanišauskas, Vartotojų aptarnavimo centro Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius).

Šių pranešimų pagrindu parengti straipsniai vėliau bus išspausdinti kolektyvinėje monografijoje „Kultūros studijos Panevėžyje: Petras Būtėnas“.

Projektą ,,Kultūros studijos Panevėžyje: Petras Būtėnas“ iš dalies remia Panevėžio miesto savivaldybė.

 

 

 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija