Paroda 1941 metų Birželio sukilimo sukakčiai

Šiais metais minime 1941 m. Birželio sukilimo 80-ąsias metines. Šiai sukakčiai parengėme parodą „Vilčių ir aukų metas: 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje ir Panevėžio krašte“. Paroda eksponuojama Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos centrinių rūmų I-ojo aukšto fojė. Joje rasite Lietuvos istorikų parengtų mokslinių monografijų, dokumentų ir straipsnių rinkinių, kuriuose analizuojamas šis Lietuvai svarbus istorijos įvykis. Taip pat – knygų bei publikacijų apie sukilimo organizatorius, Lietuvos laikinosios vyriausybės narius – Kazį Škirpą, Pilypą Narutį (Žukauską), Juozą Ambrazevičių, Alfonsą Damušį ir kt.

Sukilimas vyko ir Panevėžio apskrityje, jame aktyviai dalyvavo ir mūsų krašto žmonės. „Per Panevėžio apskritį ėjo svarbūs Raudonosios armijos ir sovietinio aktyvo atsitraukimo keliai šiaurės rytų kryptimi (į Latviją ir Rusiją). Dėl to sukilėliams dažnai tekdavo susidurti su besitraukiančiais sovietais. Nepaisant sunkių ir rizikingų veikimo sąlygų, Panevėžio apskrities sukilėliai iniciatyvą laikė savo rankose. Jie puldinėjo ir nuginkluodavo besitraukiančius raudonarmiečių būrius, užimdavo valsčių centrus ir bažnytkaimius, atkurdavo buvusias lietuviškos valdžios įstaigas. Aktyvūs koviniai veiksmai pareikalavo nemaža aukų – žuvo 39 sukilėliai.“ (Lietuvių tautos sukilimas. 2011, p. 423).

Parodą kviečiame lankyti iki liepos 31 dienos.

Siūlome keletą nuorodų į straipsnius internete apie sukilimą Panevėžio apskrityje:

Bubnys, Arūnas. 1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrityje // Istorijos ženklų skaitymo pamokos. Panevėžys, 2016. P. 55–74. Prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Bubnys_1941_m_sukilimas_Panevezio_apskrityje.pdf

Jaskelevičius, Tadas. 1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiuje: įvykiai, dalyviai, likimai // Genocidas ir rezistencija. 2020, [t.] 1(47), p. 38–59. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2020~1606069736409/J.04~2020~1606069736409.pdf

Jaskelevičius, Tadas. 1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje // Genocidas ir rezistencija. 2015, [t.] 2(38), p. 36–55. Santraukos prieiga internete: http://www.genocid.lt/centras/lt/2526/a/

Pilkauskas, Donatas. 1941 m. birželio sukilimas Panevėžio krašte. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/1941-m-birzelio-sukilimas-panevezio-kraste/

Savickienė, Daiva. Aukų pareikalavęs sukilimas // Panevėžio balsas. 2019, liep. 1/7, p. 5–6. Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/paneveziobalsas/auku-pareikalaves-sukilimas/

Šimkūnas, Antanas. Pirmosios aukos kovoje prieš sovietų okupaciją : [1941 m. Birželio sukilimas Pasvalio krašte] // Daujėnai. Vilnius, 2015. P. 577–583. Knyga prieinama portale ibiblioteka.lt 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija