„Literatūriniame žadintuve“ – apie Vytauto Mačernio santykį su amžininkais panevėžiečiais

2021-ieji yra paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais, birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai jis gimė. Nors žuvo būdamas vos 23-ejų, poetas visuotinai pripažįstamas lietuvių literatūros klasiku. „Literatūrinis žadintuvas“ šįkart pasakoja apie Vytauto Mačernio santykį su iškiliais panevėžiečiais Juozu Miltiniu, Vaclovu Blėdžiu ir Donatu Banioniu. Autorių pristato bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Dalyvauja aktorius Albinas Kėleris, bibliotekos darbuotojai Ona Peseckaitė ir Žilvinas Kropas.

Pasakojime per G. Petkevičaitės-Bitės tekstą prisimenamas senasis Panevėžio teatras, iš kurio 1944 m. vasarą, paskutiniąją V. Mačernio gyvenimo vasarą, artėjant frontui traukėsi Panevėžio aktoriai ir susibūrė Šarnelėje, V. Mačernio tėvonijoje.

Išgirsite ištraukų iš Viktorijos Daujotytės knygos „Žemės keleiviai. Mačernis“, iš aktoriaus Donato Banionio, paskutinio mačiusio V. Mačernį gyvą, memuarų. Sužinosite, kokie išskirtiniai poeto kūrybos leidiniai saugomi mūsų bibliotekoje, kokia proga 1937 m. būdamas jaunas poetas lankėsi Panevėžyje.

Dažnai šiuolaikiniai literatūriniai pokalbiai akcentuoja šviežiausias tendencijas knygų pasaulyje, pristato naujai sužibusius autorius ir jų kūrinius. Literatūros naujienų srautas toks gausus ir spalvingas, kad jo kontekste neretai nublanksta mūsų rašytinio lobyno grynuoliai. Bibliotekos inicijuojamas virtualių literatūrinių pokalbių ciklas tarsi žadintuvas pabudins skaitytoją,  paskatins jį atsigręžti, prisiminti ar iš naujo atrasti autorius, be kurių sunku įsivaizduoti lietuvių literatūros pasaulį.

Visus „Literatūrinio žadintuvo“ įrašus galite stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija