Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Paroda 140-osioms Juozo Zikaro gimimo metinėms

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėje veikia paroda „Lietuva maža, bet ji turi būti išgarsinta menu“ (Juozas Zikaras)“.

Parodoje pristatome Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir kitose Lietuvos kultūros institucijose saugomas fotografijas ir dokumentus apie šios, Lietuvai nusipelniusios, asmenybės gyvenimą ir veiklą. Eksponuojami mūsų bibliotekoje saugomi J. Zikarui skirti ekslibrisai, XX a. 2-oje pusėje – XXI a. išleistos knygos ir albumai, tarpukariu leisti periodiniai leidiniai, kuriuose publikuoti straipsniai apie skulptorių.

Iš Panevėžio krašto kilęs Juozas Zikaras (1881–1944) 1916 m. baigė Peterburgo dailės akademiją ir tapo pirmuoju profesionaliu lietuvių skulptoriumi. Jo kūryba, apėmusi beveik visas svarbiausias to meto skulptūros sritis, atspindėjo visuomenės gyvenimo aktualijas. Jo kūriniai formavo lietuvių pilietinius bei tautinius jausmus. Skulptorius aktyviai dalyvavo Lietuvos meniniame gyvenime. Pradėjęs nuo pirmųjų lietuvių dailės parodų, eksponavo savo kūrinius daugelyje svarbiausių parodų. J. Zikaras buvo Lietuvių dailės draugijos, Lietuvių meno kūrėjų draugijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos Realistų sekcijos narys, Lietuvos dailininkų draugijos pirmininkas.

Skulptoriaus gyvenimas glaudžiai susijęs su Panevėžiu. 1919–1921 m. jis dėstė piešimą Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1919–1928 m. – Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. 1928–1940 m. Kauno meno mokyklos, 1940–1944 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas. Nuo 1944 m. – profesorius.

2012 m. J. Zikarui suteiktas Panevėžio miesto Garbės piliečio vardas.

Paroda bibliotekoje veiks iki 2022 m. sausio 1 d.

Paroda iš projekto „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 3“

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus informacija