Skaitmeninė programėlė knygnešystės istorijai pažinti

Vykdant Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą „Inovatyvus žvilgsnis į krašto istoriją“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio rajono savivaldybė, buvo sukurta skaitmeninė programėlė – virtualus turas „Knygnešių keliu“.

Ja siekiama aktualizuoti knygnešystės temą, kaip ypač svarbią tautos istorijos dalį, kurią atspindi Ustronėje esantis J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus, o Garšvių knygnešių draugijos vardą mena netoliese esantis to paties pavadinimo kaimas. Autentiška muziejaus aplinka, saugoma archyvinė medžiaga lankytojams suteikia nemažai istorinių žinių. Tačiau įspūdžiui sustiprinti ieškota modernesnių, šiuolaikinėmis technologijomis paremtų formų, kurios ypač populiarios jaunimo tarpe. Programėle „Knygnešio kelias“ bus galima naudotis mobiliajame telefone atvykus į patį J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejų, taip paįvairinant istorinę pažintį ir patiriant naujų įspūdžių.

Žaidimo dalyviui suteikiama galimybė pačiam tapti knygnešiu ir išbandyti knygų gabenimo kelią, virtualiai keliaujant į Tilžę ir atliekant tam tikrus veiksmus ir užduotis muziejaus teritorijoje. Programėlės užduotys susietos su lokacinėmis vietomis, į kurias nukreipia kompasas: tai knygnešio pasiruošimas žygiui prie svirno, sienos kirtimas, susidūrimai su kliūtimis, gabenamų daiktų, spaudos paieška tam tikruose taškuose. Dalyvis, naudodamasis programėlės kompasu, turi surasti tuos taškus, juos atžymėti ir atliki tam tikrus veiksmus, naudodamasis teritorijoje paslėptais kodais.

Žaidimo finale vėl grįžtama į svirną, kur laukia kitos užduotys. Jas įveikus, tampama Garšvių knygnešių draugijos nariu, taip prisidedant prie gimtosios kalbos išsaugojimo. Už tai gaunamas knygnešio ženklelis, kuriuo kviečiama virtualiai pasidalinti su kitais.

Pristatomoji programėlės versija yra patalpinta Rajono viešosios bibliotekos interneto svetainėje. Ją galima naudoti pamokoms, edukacijoms, pristatant knygnešystės temą ir kviečiant atvykti į muziejų.

Šis skaitmeninis sprendimas – krašto istorijos pažinimas žaidybinėje erdvėje, praturtins naujais įspūdžiais, skatins plačiau domėtis krašto istorija, tautinėmis vertybėmis, kvies atvykti į vienintelį Lietuvoje – J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejų.

Informaciją parengė
Asta Nedveckienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka