2022 metų Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorius

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė 2022 metų „Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorių“. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ metais. „LKB Kronika“ – UNESCO „Pasaulio atminties“ nacionaliniame registre. Panevėžio krašto kunigas Kazimieras Kuzminskas 1972 m. įsteigė lietuvių katalikų rėmėjų organizaciją, vėliau pavadinta „Lietuvos kronikos sąjunga“. JAV, Didžiosios Britanijos ir Australijos lietuvių kolonijose suorganizavo 70 jos skyrių, kurie rinko lėšas, skirtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai“ leisti, versti į kitas kalbas ir platinti. 1993 m. K. Kuzminskas grįžo į Lietuvą. 1996 m. Baluškiuose įsteigė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos muziejų, kurio ekspozicija dabar perkelta į Naujamiestį.

2022-ieji paskelbti Lietuvos karaimų metais. Istoriniai šaltiniai leidžia daryti prielaidą, kad karaimai Panevėžio rajone, Naujamiestyje, galėjo kurtis XVII a. 3–4 dešimtmečiuose. Ilga ir įdomi šios karaimų bendruomenės istorija.

2022-aisiais Panevėžio rajono laikraščiui „Tėvynė“ – 60 metų. Pažymėtina tai, kad laikraštis išlaikė tvarumu paremtą strategiją ir amžių kaitą.

Paminėsime daugelio kitų Panevėžio rajono žmonių vardus, kurie savo darbais garsino ar dabar garsina Panevėžio rajoną ir Lietuvą. Pažymėsime lietuvių literatūros klasiko Maironio, kuris pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Krekenavoje, 150-ąsias gimimo metines, prisiminsime kunigų literatų Jono Balvočiaus-Geručio, Kazimiero Čiplio-Vijūno, Jono Jurgaičio, knygnešių Kazimiero Ūdros ir Povilo Vidugirio, kompozitoriaus Bronislavo Vaidučio Kutavičiaus ir daugelio kitų jubiliejus.

Prisiminsime ir kitas žymias Panevėžio rajonui datas, svarbius įvykius.

Visas datas rasite 2022 metų Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendoriuje

Informaciją parengė
Vidmanta Trečiokienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
krastotyra@panrbiblioteka.lt