Stasė Medytė, Panevėžys, 1985 m. Nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo Stasės Medytės fondo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

In memoriam: dailininkė Stasė Medytė (1948–2022)

Netekome žymios Panevėžio dailininkės – eidama 74-uosius metus mirė Stasė Medytė, grafikė, ekslibrisų kūrėja, daugelio ekslibriso konkursų ir parodų organizatorė, kultūros gyvenimo dalyvė.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ne kartą buvo eksponuojama dailininkės kūryba, ji tardavo profesionalų žodį bičiulių dailininkų parodų atidarymų ar knygų, kurias iliustravo, pristatymų renginiuose. Mielai lankydavosi Juozo Miltinio palikimo studijų centre, kur, pasak jo vadovės Angelės Mikelinskaitės, pasakydavo profesionalų vertinimą apie dailės darbus, pedagogiškai gebėdavo atskleisti meno darbų vertę plačiajai visuomenei, išreikšdavo savo požiūrį į kultūrinius įvykius, gyvenimiškas situacijas. Turėjo išlaikytą, nepriklausomą savo poziciją. 

Bibliotekoje saugomas dailininkės rankraščių fondas: Stasės Medytės sukurti ekslibrisai (vienas jų – skirtas bibliotekai), dailininkės sukurti meniniai atvirukai, vokai, kvietimai, kūrybos eskizai, bukletai ir spaudiniai su S. Medytės ekslibrisais, įvairi korespondencija, fotografijos.

Stasė Medytė gimė Šilagalyje (Panevėžio r.). 1968 m. baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1975–1979 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Dailės skyriuje. 1979 m. apsigyveno Panevėžyje. Nuo 1973 m. dalyvavo parodose ir ekslibriso konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1987 m. „Bitės“ ekslibrisininkų klubo Panevėžyje, nuo 2000 m. – Lietuvos ekslibrisininkų klubo vadovė. Nuo 1995 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Dailininkė pašarvota „Liūdintos“ laidojimo rūmuose. Karstas išnešamas sausio 18 d. 12 val., menininkė bus palaidota Šilagalio kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame Stasės Medytės artimuosius ir bičiulius.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė