Klaipėdos gatvės pradžia. 2021. Loretos Dundulienės nuotrauka

Klaipėdos krašto garbei

Kasmet, prasidėjus atostogų sezonui, panevėžiečių automobilių vilkstinės Klaipėdos gatve patraukia link pajūrio. Šiai, vienai iš pagrindinių, magistralinei miesto gatvei pavadinimas suteiktas ne vien todėl, kad tai vienintelis miestiečių kelias į uostamiestį. Pasiūlymą Smilgių gatvę pervadinti Klaipėdos vardu miesto savivaldybei pateikė Panevėžio šauliai. 1924 metų sausio 9 dieną Panevėžio miesto taryba svarstė Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio būrio valdybos prašymą Smilgių gatvę pavadinti Klaipėdos gatve ir jį patenkino. Sprendimas įsigaliojo po kelių dienų – sausio 13-ąją. Taip buvo pažymėta Klaipėdos sukilimo ir šio krašto prijungimo prie Lietuvos vienerių metų sukaktis.

Viena seniausių mieste – Klaipėdos gatvė – yra turėjusi ne vieną pavadinimą. 1788 metų Šeduvos grafystės inventoriuje ji pažymėta kaip Krekenavos. Manytina, kad XIX a. pirmoje pusėje gatvė vadinta Vienuolyno vardu, dėl prie jos įsikūrusio pijorų vienuolyno. Okupacinės valdžios keitė miesto gatvių pavadinimus, tuo norėdamos parodyti miestiečiams kas čia tikrasis šeimininkas. Todėl carinės Rusijos okupacijos metais Klaipėdos gatvė vadinta ir Vladimiro (Vladimirskaja) vardu, o Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai ją buvo pervadinę į Vokiečių (Deutschestrasse). 1919 metais Komisija Panevėžio miesto gatvėms pavadinti jai buvo suteikusi Smilgių pavadinimą.

Nuotraukoje – Klaipėdos gatvės pradžia. 2021. Loretos Dundulienės nuotrauka