Panevėžio valstybinės gimnazijos orkestras, vadovaujamas H. Ichilčiko. 1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F37-10

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Neklaužada orkestras

Tarpukariu Panevėžys garsėjo savo orkestrais. Juos turėjo gaisrininkai, šauliai, jaunalietuviai, Panevėžio valstybinė vyrų bei lenkų gimnazijos, akcinė bendrovė „Maistas“, kitos įstaigos ir organizacijos. Apie vieną tokių mėgėjiškų orkestrų sužinome iš „Panevėžio balse“ (1934 01 07) paskelbtos tokio turinio žinutės: „Lietuvos darbo federacijos Panevėžio miesto skyrius praneša visuomenės žiniai, kad buvusis skyriaus orkestras už blogą su skyriumi elgesį ir girtuokliavimą nuo 1933 m. gruodžio 28 d. likviduotas. Pastaba: buvusieji griežikai, gavę iš kažkur griežimui instrumentus, sveikino atskirus asmenis Naujųjų Metų proga, pasivadindami L.D.F-jos orkestro vardu. Tą pasivadinimą prašome laikyti neteisėtu ir melagingu, nes buvusieji griežikai nuo aukščiau pažymėtos datos nieko bendra neturi su skyrium. Greitu laiku turėsime gerą naują orkestrą iš jaunų, blaivių ir dorų griežikų“.

Nuotraukoje – Panevėžio valstybinės gimnazijos orkestras, vadovaujamas H. Ichilčiko. 1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F37-10