Grindžiama Laisvės aikštė Panevėžyje. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš: https://aina.lt/gatviu-tvarkymas-panevezyje-1930-1940-metais/

Bedarbiai

1934 metų pradžioje Panevėžio miesto savivaldybėje buvo užregistruota 1 000 bedarbių. Tuo metu mieste gyveno apie 23 000 gyventojų, taigi, maždaug kas 23-ias buvo bedarbis. Savivaldybė įvairiais viešaisiais darbais – gatvių grindimu, kelių statyba, griovių kasimu – nors kelioms dienoms per savaitę aprūpindavo bent po 600 žmonių.

2021 metų pradžioje Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo skyriuje oficialiai registruota 8630 miesto bedarbių. Mieste tuo metu gyveno apie 84 000 panevėžiečių, taigi, beveik kas 10-tas buvo bedarbis. Laisvų darbo vietų registruota apie 200. Per 2020 metus Panevėžio miesto savivaldybė miesto gyventojų socialinės paramos reikalams skyrė per 12,6 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, t.y. daugiau kaip 11 procentų viso metų biudžeto.

Nuotraukoje – grindžiama Laisvės aikštė Panevėžyje. XX a. 4 deš. Prieiga internete: https://aina.lt/gatviu-tvarkymas-panevezyje-1930-1940-metais/