Panevėžio pašto, telegrafo ir telefono tarnautojai mini Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Panevėžys. 1938.02.16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F8-780

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Vasario 16-ąją pasitinkant

Šią savaitę švenčiame vieną svarbiausių mūsų Valstybės švenčių – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Įdomu, kad 1924 metais panevėžiečiams Vasario 16-oji buvo netgi dviguba šventė – tą dieną pasirodė ir pirmasis miesto laikraščio „Panevėžio balsas“ numeris. Leidinys prisistatė kaip „savaitinis politikos, ekonomijos, visuomenės ir literatūros laikraštis“, redaktoriumi-leidėju pasirašė Stasys Liutkevičius. Savaitraštis leistas ketvirtadieniais, jo kaina – 25 centai. O laikraščio misiją leidėjai skaitytojams pristatė ryžtingai nusiteikę būti objektyviais:

Mūsų Tikslas.
Panevėžiui reikalingas laikraštis.
Šioji mintis žibtelėjo dar 1919 metais kelių panevėžiečių galvose. Ir tik po penkerių metų mintis įsikūnija į gyvenimą.
Šiandien pradeda eiti „Panevėžio balsas“.
Panevėžio miestas nemažas, apskritis didelis. Panevėžys – rytinės Lietuvos centras. Reikalų aibės, gyvenimas kruta, slenka pirmyn. Sostinės spauda apie provinciją mažai tesirūpina, gal ir neturi galimybės – į sostinės spaudą tik retkarčiais tepakliūva kokia žinutė apie provinciją. „Panevėžio balso“ ir bus pirmasis uždavinys rūpintis visais vietos reikalais, rodyti kas yra gera ir bloga, kas sektina ir kas smerktina, kas padaryta ir kas dar reikia daryti. Visi vietos apsireiškimai ras vietos „Panevėžio balse“.
Mūsų Panevėžio kampas surištas su visa Lietuva. „Panevėžio balsas“ nepraeis tylomis pro visos Lietuvos gyvenimą – pro jos džiaugsmus, rūpesčius ir vargus.
Įvykiai pasauly ar nebus užmiršti.
Partijų ir tautiniams ginčams, rietenoms ir neapikantai „Panevėžio balse“ vietos nebus.

Redakcija


Nuotraukoje – Panevėžio pašto, telegrafo ir telefono tarnautojai mini Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Panevėžys. 1938.02.16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F8-780