Panevėžiečio inžinieriaus Juozo Bariso automobilis „Opel“. Mašinoje sėdi iš kairės: kun. Povilas Šidlauskas, inžinierius Juozas Barisas. Prie mašinos stovi: Elena ir Zbignevas Vidugiriai su dukra Elena Vidugiryte (vėliau Urbonienė). Vepriai (Ukmergės r.). 1934 08 20. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių fondas

Auto Moto

Pirmosios panevėžiečiams priklausiusios motorinės transporto priemonės mieste užregistruotos 1913 metais. Tais metais Panevėžio kalėjimo viršininkas įsigijo motociklą ,,Republik“, 1914-aisiais – miestietis Boleslovas Reutas – prancūzišką keturvietį automobilį.

1922 metais Panevėžio mieste buvo 2 lengvieji automobiliai. 1927 metais – 14 lengvųjų, 3 sunkvežimiai (iš viso – 17). 1930 metais – 27 lengvieji, 7 sunkvežimiai, 4 autobusai (iš viso – 38). 1938 metais – 62 lengvieji, 21 sunkvežimis, 2 autobusai (iš viso – 85). 1938-aisiais Panevėžyje gyveno apie 27 000 gyventojų, taigi 1 automobilis teko maždaug 317-kai gyventojų.

VĮ „Regitra“ duomenimis 2022 m. vasario mėn. Panevėžio mieste iš viso buvo registruotos 58 943 kurą ar elektrą naudojančios transporto priemonės. Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis 2022 metų pradžioje mieste registruota šiek tiek daugiau nei 87 400 gyventojų. Taigi, kiekvienam panevėžiečiui tenka maždaug po 0,7 automobilio ir tai visiškai atitinka bendrą šalies vidurkį.

Nuotraukoje – Panevėžiečio inžinieriaus Juozo Bariso automobilis „Opel“. Mašinoje sėdi iš kairės: kun. Povilas Šidlauskas, inžinierius Juozas Barisas. Prie mašinos stovi: Elena ir Zbignevas Vidugiriai su dukra Elena Vidugiryte (vėliau Urbonienė). Vepriai (Ukmergės r.). 1934 08 20. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių fondas