Panevėžio ligoninės gydytojai, medicinos seserys bei ūkio darbuotojai. Fotografas Jonas Žitkus. Apie 1935–1938 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F29-44

Ligoninės džiaugsmai…

„Panevėžio balse“ (1930 02 06) ką tik iš ligoninės sugrįžęs buvęs jos pacientas pasidalino su  skaitytojais ligoninėje patirtais maloniais įspūdžiais: „Pakliuvęs žmogus į ligoninę, pajunti ankštumą. Todėl reiktų kiek galint greičiau baigti statomuosius naujuosius ligoninės rūmus. Ligoninės sesutės ir sanitarės labai mandagios: visur tik girdi „dušyte“ „kukaniuk“, „pupyte“ ir t.t. ir t.t. Ilgiausiai atminsiu man labiausiai patikusią „sesutę Zosę“… Klausimas, kuri ligoninėj valstybinė kalba?! Sunku spręsti… Gal lietuvių, bet turi pretenzijų ir rusų kalba, kai kur užgirsi „naša šlechecka rozmova“. Ligoninėj yra trys skyriai. Įdomiausias bene II skyrius – chirurgijos. Ligoninės vedėju naujai atkeltas dr. Mačiulis. Švarumo stropiai laikomasi. Valgis ligoniams geras.“

… ir vargai

„Lietuvos aidas“ (1940 02 20) paskelbė apie gaisrą Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninėje: „Vakar vakare apie 19 val. užsidegė Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės naujieji rūmai. Gaisras kilo iš trečio aukšto pastogės dėl elektros laidų susijungimo. Ligoninėje šiuo metu buvo apie 300 ligonių, jų tarpe kai kurie labai silpni, ar ką tik po operacijų. Savaime aišku, kad ligoninėje kilo didelė panika. Tačiau ligoninės administracija ėmėsi visų galimų priemonių. Visi ligoniai išgelbėti, sėkmingai pergabenti į mergaičių gimnaziją. Ten įkurdinta laikina ligoninė.

Taip pat pavyko nuo ugnies išgelbėti brangiuosius aparatus ir dalį ligoninės įrengimų. Tačiau vis dėlto gerokai nukentėjo gimdymo ir chirurgijos skyrių įrengimai. Iš viso nuostoliai labai dideli, bet tuo tarpu dar niekas negali pasakyti kiek jie sieks, nes šią žinią perduodant nors dirba miesto ir kariuomenės įgulos ugniagesiai, gaisras ligoninėje dar neužgesintas […].“

Nuotraukoje – Panevėžio ligoninės gydytojai, medicinos seserys bei ūkio darbuotojai. Fotografas Jonas Žitkus. Apie 1935–1938 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F29-44