Panevėžio miesto savivaldybė oficialiai tapo Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos nare

Liepos 11 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė, kad Panevėžys oficialiai taptų Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos nare.

„Žydų istorija yra neatsiejama nuo Lietuvos ir žinoma nuo mūsų miesto istorijos. Panevėžyje žydų  bendruomenė atliko svarbų vaidmenį miesto gyvenime, jie buvo aktyvūs tiek visuomeniniai, tiek politiniai veikėjai. Panevėžys turtingas žydų kultūros paveldo objektų, tad dalyvavimas  Europos žydų paveldo kultūros kelyje mūsų miestui yra tikrai prasmingas“, – sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

2015 m. įsteigtos Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos tikslas – išsaugoti ir aktualizuoti gausų Lietuvos žydų kultūros paveldą, esantį savivaldybių teritorijose, sukuriant Žydų kultūros paveldo kelio maršrutus tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi žydų kultūra, tradicijomis ir paveldu, didinti su žydų istorija susijusių objektų lankomumą ir  žinomumą, prisidėti prie unikalaus litvakų istorinio, kultūrinio ir intelektinio palikimo sklaidos tiek vietos, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Šia sutartimi įsipareigojama kryptingai, abipusiai naudingai bendradarbiauti, siekiant aktualizuoti ir populiarinti žydų kultūros paveldą Panevėžyje, siekti diskriminacijos apraiškų mažinimo ir lygių galimybių skatinimo, vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais, bendradarbiauti organizuojant Žydų kultūros paveldo dienas savivaldybėje, puoselėti kultūrinio specialiųjų interesų turizmo paveldą, kaupti ir teikti informaciją, rengti teminius maršrutus ir jų aprašymus, vertinant paveldo objektus, bendradarbiauti ir konsultuotis su Lietuvos bei užsienio mokslo institucijomis, žydų kultūros paveldo ekspertais bei kt.

Žydų kultūros paveldo kelio asociacija šiuo metu turi 14 narių ir yra Europos žydų paveldo kelio narė. Didžioji asociacijos narių dalis – įvairiuose regionuose esančios savivaldybės.

Daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje „Žydų paveldas Lietuvoje“.

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informaciją