Panevėžio geležinkelio stotis, netoli kurios ūkininkas Janonis statė pilį. 1930 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. F8-39

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio romantikas

Kokių darbščių ir romantiškų panevėžiečių gyventa tarpukariu sužinome ir iš „Lietuvos aide“ (1936 07 17) paskelbtos žinutės, pavadintos „Iš nuobodumo statė pilį“: „Netoli Panevėžio geležinkelio stoties, gražiame pušynėlyje, gyvena ūkininkas Janonis. Jis, prieš keletą metų grįžęs iš Argentinos, prie savo gyvenamo namo pradėjo pilti kalną. Žmogelis dieną ir naktį dirbo 4 mėnesius. Per tą laiką supylė gana aukštoką kalniuką. Žiūrint į tą kalną tenka stebėtis ką gali, jeigu nori, padaryti vienas žmogus. Statytojas yra didelis svajotojas. Jis manė supilti aukštą kalną, aplinkui apkasti bent 2–3 metrų gilumo griovį, prileisti vandens ir įveisti įvairiausių žuvyčių; kalną apsodinti medžiais, o viršuje įrengti senovišką pilį. Kalną supylė ir apsodino medeliais, bet pavasaryje tie medeliai nuslinko. Griovys liko nesutvarkytas, o statytojui, matyti, suiro planai ir toji „pilis“ stovi nebaigta. Dabar paklaustas Janonis sakosi pylęs tą kalną iš nuobodumo…

Būdamas Argentinoje dirbęs prie geležinkelių pylimų. Tas darbas jam labai patikęs. Tai iš nuobodumo ir pylęs tą kalną, norėdamas taip papuošti savo sodybą, kaip kad užsienyje puošiami įvairūs parkai.

„Pilis“, matyt, sulauks liūdno likimo, nes jau pradėjusi griūti, o jos statytojas šį rudenį vėl mano išvykti į Argentiną ir vėl kasti geležinkelio pylimus.“

Įdomu, ar tebestovi darbštuolio romantiko Janonio supiltas kalnelis, savo siluetu paįvairindamas Panevėžio lygumų peizažą?..

Nuotraukoje – Panevėžio geležinkelio stotis, netoli kurios ūkininkas Janonis statė pilį. 1930 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. F8-39