Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: panaudojant šiuolaikines technologijas sukurti išliekamąją vertę turinčią ir plačiam vartotojų ratui prieinamą paslaugą – internetu pasiekiamą interaktyvų žemėlapį, kuris tarnautų Kupiškio krašto kultūros stiprinimui ir efektyvesniam žymių kupiškėnų atminimo gaivinimui, išsaugojimui, platesnei jų veiklos sklaidai.

Žemėlapyje pateikiama iš įvairių šaltinių (Kraštotyros ir edukacijos skyriaus dokumentų fondo ir kraštotyros kartotekos, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės https://www.kupiskis.lt/ ir Vidaus administravimo skyriaus archyvo, valstybės įmonės „Registrų centras“, Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registro ir kt.) surinkta ir susisteminta informacija apie žymių kupiškėnų atminimo įamžinimo vietas ir ženklus: memorialines lentas, paminklus, paminklinius akmenis, gimtąsias sodybas, žymių asmenų vardais pavadintas įvairias institucijas, gatves, aikštes, skverus, parkus, konkursus, festivalius, premijas ir kt.

Interaktyviame žemėlapyje jau rasite informaciją apie 51 kupiškėno atminimo įamžinimą. Tai yra asmenys, kurie Kupiškio krašte yra gimę arba ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvenę, dirbę. Jau suregistruota 98 atminties ženklai, žemėlapyje 110 žymų.

Interaktyvų žemėlapį „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“, taip pat informaciją apie asmenų atrankos kriterijus ir informacijos paieškos būdus rasite paspaudę nuorodą https://www.kupiskiovb.lt/atminties-zenklai/

Informaciją parengė
Lina Matiukaitė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja